För studenter på kursen Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5 hp) kurskod 2PS046

Kursen tar upp processer kring förändringsarbete i organisationer. Utgångspunkten är beteendeanalytisk organisationsutveckling.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT22 är 17/1 - 20/2

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema 2PS022 

Kontaktuppgifter

Marika Melin

Examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör