För studenter på kursen Basvetenskap 2 kurskod 2LA001

Kursen behandlar cellulära funktioner och deras strukturella bas, samt hur arv och miljö påverkar individens utveckling. Människans ämnesomsättning och nutrition, samt matsmältningssystemets biokemi, endokrinologi och fysiologi, presenteras. Patientcentrerad konsultations- och undersökningsteknik introduceras, och tränas verksamhetsintegrerat. I kursen tränas även professionell och vetenskaplig kompetens samt global och jämlik vård och hälsa av betydelse för fortsatt utbildning samt läkaryrket.

Kursplan

Schema

I TimeEdit finns ett preliminärt schema. Det kan komma att uppdateras fram till kursstart, men även under terminens gång.

Kontaktuppgifter

Profile image

Håkan Andersson

Kursansvarig

Susie Björkholm

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Mer information om kursen kommer att delges senare.
 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

Anmälan till tentor

Tentorna skrivs digitalt i sal, i systemet Inspera.

 • Viktigt att du har ett aktivt studentkonto inför tentan Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in, det bör du göra senast 2 vardagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja innan du kommer in i den digitala examinationen.

Nästa tillfälle att skriva tentan blir vid vårterminens ordinarie tillfälle den 27/5.

Du anmäler dej via aktivitetstillfälle i Ladok. Anmälan är öppen 19/4 - 5/5.

Har du lämnat funkisintyg och vill har någon anpassning, måste du dessutom anmäla det via enkät (se info i Canvas vt24).

 

Kommande tentamenstillfällen efter detta:
Resttenta 26/8 (ger inte behörighet till ht24) – info kommer i Canvas vt24.
Dessutom kommer ett resttillfälle någon gång i oktober, prel den 8/10.

För att få tillgång till Canvas vt24 under våren, mejla kurssekreterare@mbb.ki.se efter kursstarten i mars

Information om rester

Om du har någon rest kvar på din BV2 kurs gäller följande:

 1. Det är upp till dej att se till att du blir anmäld/hör av dej till kursen i god tid innan resttillfället.
 2. Tag kontakt med studievägledare för att bli omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.
 3. Tag kontakt med kursadministratör (kurssekreterare@mbb.ki.se ) för att bli tillagd till aktuell version av Canvas. Där finns mer info om när och hur respektive resttillfälle är.

Eventuella rester på BV2-kursen:

Tentor:

Från ägg till embryo – anmälan via aktivitetstillfälle i Ladok, samt även via enkät om funkisintyg
Matsmältning, ämnesomsättning och nutrition – anmälan via aktivitetstillfälle i Ladok, samt även via enkät om funkisintyg
För båda tentorna: Ha uppsikt över sista anmälningsdag som ofta är cirka 3 veckor innan tentamenstillfället, men kan vara tidigare på grund av helgdagar. Har du funkisintyg, kontrollera att datum är giltigt, samt mejla det till kursadministratör kurssekreterare@mbb.ki.se i god tid innan aktuell tentamen.

KKU-dagar och tentamen:

Kontakta personalen på KKU i god tid innan aktuellt tillfälle för att göra upp hur du tar igen eventuella  KKU-dagar eller för att anmäla dej till tentamenstillfälle. För eventuellt funkisintyg se ovan. Nämn vilken tentamen som avses.
Se KKU-modulen i Canvas för kontaktuppgifter.

Tillämpning och integrering:

Består av momenten Hälsomässa, Laboration samt Metabola projektet med posterredovisning

 • För rest på Hälsomässan – kontakta Linda.Lindell@ki.se för att få restuppgift.
 • För rest på Laborationen – kontakta kurssekreterare@mbb.ki.se minst 1 månad innan för att bli placerad i grupp att genomföra laborationen med. OBS att även labföreläsning, säkerhetsquiz, säkerhetsrundvandring på lab samt laborationsuppföljning är obligatoriskt för att få labmomentet godkänt. Se schemat för när dessa tillfällen infaller (på höstterminen med lab efter nyår, kan dessa delvis infalla före nyår).
 • För rest på Metabola projektet med posterredovisning – Om du inte varit med på projektet alls: kontakta kursadministratör kurssekreterare@mbb.ki.se vid kursstart, för att bli placerad i en grupp för genomförande av projektet. OBS att projektet inleds redan första dagen på modul 4 (se schemat), även om själva posterredovisningen av projektet är först i slutet av terminen.
  Om du har ingått i grupp och genomfört hela projektet med undantag för själva redovisningen, finns ett rest-redovisningstillfälle straxt efter ordinarie tillfälle – se aktuell Canvassida. Missar du det tillfället, får du vänta till nästa ordinarie tillfälle.

Du som ska resta delarna ”Laboration” och /eller/ ”Metabola projektet med posterredovisning” med grupp (vid nästa ordinarie tillfälle) vid höstterminens sista vecka kommer inte att hinna bli behörig till termin 3, eftersom de kommer så sent på terminen att resultatet inte säkert hinner in i Ladok i tid för uppflyttning. 

Du har möjlighet att ansöka om undantag från behörighetsvillkoren med avseende på dessa moment. Sista ansökningsdag 8/12 om du vill ha besked före jul. 

Här hittar du blanketten ”Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till kurs på högre termin”:  Studieadministrativa blanketter (Finns på sidan om Studieinformation och regler på programwebben)

Professionellt förhållningssätt, ansvar och lärande (Pfal/tidigare TBL):

Om du har beviljats tillgodoräknande på något av momenten ”Från ägg till embryo” eller ”Matsmältning, ämnesomsättning och nutrition”, så kan du bli placerad i grupp för att göra Pfal som ett ”restmoment”; ni får en inlämningsuppgift att jobba med i gruppen – kontakta kursadministratör kurssekreterare@mbb.ki.se under kursens första vecka, för att bli placerad i grupp.
Om du har gått kursen, men hade några frånvarotillfällen kontakts du av kursansvarig för att resta dessa tillfällen inom given deadline, håll koll på din e-post. Missar du den deadlinen, får du underkänt på momentet och får ta igen det vid nästa ordinarie tillfälle. Anmäl i så fall detta till kurssekreterare@mbb.ki.se för att få tillgång till InteDashboard.

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

Om ansökan gäller fler terminer på Läkarprogrammet följs anvisningarna på programwebben, gäller ansökan endast del av Basvetenskap 2 skickas den till kursadministrationen via mejl: kurssekreterare@mbb.ki.se (eller via post). Observera att blanketten skall vara signerad. 

Ansökan om TG för del av kursen ska ske så tidigt som möjligt på terminen, handläggningstiden för tillgodoräknandeärenden är 6-8 veckor.

Följande dokument ska skickas in och relevanta bilagor krävs för bedömning:

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

E-post: hakan.andersson@ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se .

Information: Studera med funktionsnedsättning.

Kursvärdering och kursanalys

HA
Innehållsgranskare:
Bernhard Lohkamp
2024-04-19