För studenter på kursen Basvetenskap 2 kurskod 2LA001

Kursen behandlar cellulära funktioner och deras strukturella bas, samt hur arv och miljö påverkar individens utveckling. Människans ämnesomsättning och nutrition, samt matsmältningssystemets biokemi, endokrinologi och fysiologi, presenteras. Patientcentrerad konsultations- och undersökningsteknik introduceras, och tränas verksamhetsintegrerat. I kursen tränas även professionell och vetenskaplig kompetens samt global och jämlik vård och hälsa av betydelse för fortsatt utbildning samt läkaryrket.

Kursplan

Schema

I TimeEdit finns en prel schema, som kan komma att uppdateras fram till kursstart, men även under terminens gång.

 

Kontaktuppgifter

Susie Björkholm

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

  • Mer information om kursen kommer att delges senare.
  • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 
  • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
  • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
  • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

       

 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

Om ansökan gäller fler terminer på Läkarprogrammet följs anvisningarna på programwebben, gäller ansökan endast del av Basvetenskap 2 skickas den till kursadministrationen via mejl: kurssekreterare@mbb.ki.se (eller via post). Observera att blanketten skall vara signerad. 

Ansökan om TG för del av kursen ska ske så tidigt som möjligt på terminen, handläggningstiden för tillgodoräknandeärenden är 6-8 veckor.

Följande dokument ska skickas in och relevanta bilagor krävs för bedömning:

Blankett för ansökan om tillgodoräknande

 

Email: hakan.andersson@ki.se

 

 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursvärdering och kursanalys

HA
Innehållsgranskare:
Bernhard Lohkamp
2023-04-19