För studenter på kursen Dysfagi, 7,5 hp kurskod 2LG113

Kursen omfattar dels hur sväljning normalt fungerar och vad som orsakar avvikelser i sväljfunktionen, dels hur sväljstörningar utreds och behandlas. Etiska frågeställningar, t.ex. insatser (såväl bedömning som behandling) i livets slutskede och till patienter som inte kan ge samtycke, samt likabehandlingsfrågor, diskuteras också.

Kursplan

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Kerstin Johansson

Kursansvarig, examinator

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936