För studenter på kursen Dysfagi, 7,5 hp kurskod 2LG113

Kursen omfattar dels hur sväljning normalt fungerar och vad som orsakar avvikelser i sväljfunktionen, dels hur sväljstörningar utreds och behandlas. Etiska frågeställningar, t.ex. insatser (såväl bedömning som behandling) i livets slutskede och till patienter som inte kan ge samtycke, samt likabehandlingsfrågor, diskuteras också.

Kursplan

Schema

 

Kursanalys och kursvärdering

Kerstin Johansson

Kursansvarig, examinator

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-09-18