För studenter på kursen Dysfagi kurskod 2LG092

Kursen omfattar grundläggande fakta om förekomst, etiologi och genes vid dysfagi.

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Den normala sväljprocessen och dess utveckling under livsspannet diskuteras liksom hur salivproduktionen och andra odontologiska faktorer påverkar ät- och sväljfunktionen. Vidare beskrivs symtomatologi vid olika former av dysfagi, t.ex. orofaryngeal och esofageal dysfagi, och differentialdiagnoser inom området

Seminarier

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp. Läraktiviteter med obligatorisk närvaro anges i schemat.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Kerstin Johansson

Assisterande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-03-23