För studenter på kursen Experimentell psykologi (15 hp) kurskod 2PS001

Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1, Perception och uppmärksamhet.
Moment 2, Emotion och motivation.
Moment 3, Grundläggande statistik och experimentell metod.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 15 hp.

Ramtider för HT22 är 7/11 - 15/1

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema HT22

Nytt schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Mats J Olsson

Examinator och momentansvarig (1 och 3)

Elin Uddenstig

Kursadministratör