För studenter på kursen Fördjupningsseminarier och kritisk granskning, 6 hp kurskod 2LG098

Kursen ger fördjupade kunskaper om logopedins vetenskapliga grund och insikt i aktuell forskning.

Kursplan

Information om kursen

Studenterna utvecklar en fördjupad förmåga att kritiskt söka, granska och bedöma relevant information, vilket ger förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och för forsknings- och utvecklingsarbete.

Seminarier

Kursen innebär att studenterna tillämpar en strukturerad kritisk sök- och granskningsprocess på publicerad forskning inom logopedi . Resultaten sammanfattas skriftligt och presenteras vid seminarier.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Kerstin Johansson

Assisterande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-01-26