För studenter på kursen Introduktion till psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS000

Kursen utgör en introduktion till psykologi som vetenskap och berör i varierande grad följande områden: inlärning, minne, emotion, neurobiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi samt global hälsa. I kursen behandlas även vetenskapligt skrivande, yrkes- och forskningsetik.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT22 är 29/8 - 2/10

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontaktuppgifter

Ata Ghaderi

Kursansvarig och examinator
070-999 63 12

Elin Uddenstig

Kursadministratör