För studenter på kursen Introduktion till psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS000

Kursen utgör en introduktion till psykologi som vetenskap och berör i varierande grad följande områden: inlärning, minne, emotion, neurobiologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, socialpsykologi och psykopatologi samt global hälsa. I kursen behandlas även vetenskapligt skrivande, yrkes- och forskningsetik.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT22 är 29/8 - 2/10

 

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. 

Registreringen till kurserna är i allmänhet öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, men just denna kurs har en särskild registreringsperiod. För aktuella datum, se programwebbens information till dig som är ny student på psykologprogrammet.

Kontaktuppgifter

Ata Ghaderi

Kursansvarig och examinator
070-999 63 12

Elin Uddenstig

Kursadministratör