För dig som är student på Psykologprogrammet Ny student på psykologprogrammet

Här hittar du viktig information om vad du behöver göra för att behålla din plats på KI:s psykologprogram. Du måste bland annat tacka ja (om du fick din plats i urval 1), aktivera ett studentkonto, registrera dig inom angiven tid på programmets inledande kurs och delta i det obligatoriska uppropet. Läs mer om detta och annat viktigt inför terminsstart nedan.

Avdelningen för psykologi, Nobels väg 9

Välkommen till psykologprogrammet vid Karolinska Institutet (KI)

Grattis till din utbildningsplats på psykologprogrammet och varmt välkommen till KI:s psykologprogram och höstens programstart 2022!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för psykologyrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer, desto mer kommer du att få tillämpa och utveckla dina kunskaper i praktiken. Du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Psykologutbildningen vid KI ger en yrkesexamen som förbereder dig inför PTP-tjänstgöring och psykologlegitimation, men den ger dig också kunskaper som förbereder för forskning inom psykologi. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med. 

Varmt välkommen!

Åsa Eriksson,
programdirektor

Tacka ja!

Om du har antagits i det första urvalet måste du tacka JA till erbjuden plats senast 22 juli 2022, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2022. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail, oftast förnamn.efternamn@stud.ki.se. Vi ber dig att lägga in din studentmail som mailadress i Ladok, eftersom utskick som vi gör till dig annars ofta studsar eller hamnar i din skräppost. Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail, så att du inte missar viktig information från oss!

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs för att behålla din plats. Detta gäller oavsett om du är antagen i urval 1 eller urval 2.

Du kan registrera dig under perioden 2022-08-03 till 2022-08-17 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på heter Introduktion till psykologi (7,5 hp), kurskod är 2PS000.

Du registrerar dig själv i Ladok inom angiven tid. Även framöver måste du registrera dig på dina kurser i Ladok, en gång per termin för kurser som löper över flera terminer. För programmets övriga kurser är registreringsperioden alltid en vecka innan kursstart, till och med kursens andra dag. Datumen framgår när du är inloggad i Ladok.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det i första hand via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 3 augusti.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se.

Undervisning på plats eller digitalt?

Den teoretiska undervisningen på programmet sker ibland digitalt och ibland på campus. Utgångspunkten som styr detta är att undervisningen ska ske med hög kvalitet. Vid de tillfällen undervisningen sker digitalt är det viktigt att du har tillgång till en dator med en webbkamera och en mikrofon. 

Psykologprogrammet följer självklart alltid aktuella riktlinjer och rekommendationer med anledning av covid-19. Vi påminner också om att du har ett eget ansvar att hålla dig uppdaterad om både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och KI:s information till studenter om undervisning med anledning av covid-19, som uppdateras löpande.

Program- och kursstart med upprop

När? Måndag den 29 augusti kl. 9.15
Var? Hörsalen CMB, Berzelius väg 21, campus Solna

Utbildningen börjar med obligatoriskt upprop på psykologprogrammets första kurs Introduktion till psykologi, som pågår under terminens fem inledande veckor. Om du får förhinder måste detta meddelas till kursens utbildningsadministratör Elin Uddenstig

Information om bland annat schema, kursplan med kurslitteratur och kontaktuppgifter för kursen Introduktion till psykologi hittar du på kursens kurswebb. Länkar till denna och kurswebbar för programmets alla andra kurser hittar du på sidan Programöversikt.

Om vi behöver ändra vår planering inför uppropet på grund av ändrade förutsättningar kommer vi att uppdatera informationen här på programwebben och maila dig på den mailadress som finns angiven i Ladok.

Studentledda introduktionsaktiviteter med PsyKI

Under din första tid på KI kommer PsyKI och föreningens studentfaddrar att ordna olika aktiviteter för att du och dina kursare ska ha möjlighet att lära känna varandra och KI Campus Solna på ett trevligt sätt. Aktiviteter på introduktionsdagen kommer att ske utomhus. PsyKI:s aktiviteter startar direkt efter föreläsningarna den 29 augusti, mer information skickas per mail i slutet av augusti till den adress du angivit i Ladok. Har du inte fått mailet i veckan innan terminsstart (och inte hittar det bland skräpmail), kontakta PsyKI.

PsyKI är studentkårens sektion för psykologstudenter på KI. Följ deras Instagramkonto kipsykologstudenter eller läs mer på deras hemsida och Facebook-sida.

Digital frågestund innan terminsstart

När? Torsdag den 25 augusti kl. 10-11, drop-in
Var? Zoom, https://ki-se.zoom.us/j/63226950754

Välkommen att ställa dina frågor till några av oss som jobbar med KI:s psykologprogram! Detta tillfälle är inte obligatoriskt, utan bara en möjlighet till att ställa frågor (muntligt eller i möteschatten) och få information. Du deltar i frågestunden genom att klicka på Zoom-länken ovan, och du kan komma och gå som du vill inom mötestiden.

Rektor hälsar välkommen till Karolinska Institutet

Den 2 september arrangerar KI en välkomstceremoni och mässa för alla nyantagna studenter. Du kommer att få en inbjudan till den mailadress du angivit på antagning.se. Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter publiceras på ki.se/valkommen. Där hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI.

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller psykologprogrammet hittar du här på programwebben, bland annat programmets utbildningsplan och en programöversikt där du ser vilka kurser som ska läsas vilken termin, regler för tillgodoräknande av tidigare studier och kontaktuppgifter till programstudievägledaren med flera. Om du kollar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss! Vårt tips är att du sparar programwebbens startsida som en favorit i din webbläsare - vi vet att den tyvärr annars ofta är lite svår att hitta till!

Programmet består utav ett antal kurser som du ska läsa i en viss ordning. För varje kurs finns en kursplan som styr vad kursen innehåller och anger vilka mål som du kommer att examineras mot och hur. Sist i kursplanen hittar du en lista över all litteratur på kursen. Gör det till en vana att alltid läsa kursplanen inför varje ny kurs! För varje kurs finns en kurswebb/ kurshemsida där du senast två veckor innan kursstart hittar kursens schema inkl. datum för examinationer, kontaktpersoner, kursplanen med litteraturlista (!) och kursutvärderingar från tidigare kurstillfällen. Du hittar länkar till alla kurswebbar på sidan Programöversikt. Kurswebben är öppen för allmänheten.

Mer detaljerad information om kursen, visst material och all kommunikation under kursens gång hittar du i ett kursrum i KI:s lärplattform på webben, Canvas, som kräver inloggning med ditt studentkonto. Kursadministratören ger registrerade studenter tillträde till kursrummet i Canvas strax innan eller i samband med kursstart. Tills dess kan du mötas av en text i Canvas om att du saknar registrering på kursen, även om du har registrerat dig i Ladok. Så länge som du har registrerat dig i Ladok kan du dock bortse från detta meddelande i Canvas, och invänta kursstart. Du hittar all info som kan behövas innan kursstart på den öppna kurswebben (se ovan), men när kursen väl har börjat så är det mest Canvas som du använder.

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om Studenthälsan, biblioteket (KIB), lika villkorregler om examination och fuskstöd för dig med funktionsvariation, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar IT-support, hittar på campus - och mycket mycket mera.

Frågor?

Har du frågor om KI:s psykologprogram är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.

ÅB
2022-08-24
Åsa Borglund