För studenter på kursen Introduktion till psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS050

Kursen utgör en introduktion till psykologprogrammet vid KI, till psykologi som vetenskapligt ämne och till psykologyrket. Den tidigare kursversionen 2PS000 är nedlagd och omexamination på den erbjuds vid endast ett fåtal tillfällen, du hittar mer information om det längre ner på denna sida.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 1/10

 

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. 

Registreringen till kurserna är i allmänhet öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, men just denna kurs har en särskild registreringsperiod. För aktuella datum, se programwebbens information till dig som är ny student på psykologprogrammet.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Åsa Eriksson

Kursansvarig lärare och examinator
852482467

Elin Uddenstig

Kursadministratör
852482424
ÅE
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-02-22