För studenter på kursen Introduktion till psykologi (7,5 hp) kurskod 2PS050

Kursen utgör en introduktion till psykologprogrammet vid KI, till psykologi som vetenskapligt ämne och till psykologyrket. Den tidigare kursversionen 2PS000 är nedlagd och omexamination på den erbjuds vid endast ett fåtal tillfällen, du hittar mer information om det längre ner på denna sida.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 1/10

 

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. 

Registreringen till kurserna är i allmänhet öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, men just denna kurs har en särskild registreringsperiod. För aktuella datum, se programwebbens information till dig som är ny student på psykologprogrammet.

Schema

Preliminärt schema HT23 (uppdaterat 2023-08-14)

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Omexamination på nedlagd kursversion 2PS000 - deadline VT24

Kursen "Introduktion till psykologi" har gjorts om och versionen med kurskod 2PS000 gavs för sista gång HT22. Studenter med rest på kursen erbjuds ett fåtal tillfällen för omexamination enligt den nedlagda kursplanen, till och med VT24. Efter examinationstillfället VT24 finns ingen möjlighet att ta igen rester på kursversionen 2PS000.

Omtenta på den nedlagda kursen erbjuds vid tre (3) tillfällen. 1) i samband med programmets omtentaperiod juni 2023, 2) vecka 43 under HT23, och 3) en sista gång VT24, i samband med programmets omtentaperiod i juni. Tider för samtliga tre tillfällen kommer löpande att anges i programwebbens information om omtentatillfällen. Missade obligatoriska utbildningsinslag kompenseras med ersättningsuppgifter, kontakta kursansvarig lärare för mer information.

Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentamen.

Länk till kursplan 2PS000 Introduktion till psykologi, som gavs för sista gången HT22.

Kontaktuppgifter

Åsa Eriksson

Kursansvarig lärare och examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
ÅE
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-11-02