För studenter på kursen Klinisk psykologi 1 (22,5 hp) kurskod 2PS044

I kursen Klinisk psykologi 1 tränas kliniska färdigheter: samtal, utredning och bedömning av barn och vuxna. Kursen ger också kunskaper i neuropsykologi och psykiatri samt en orientering om psykologiska skolbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk verksamhet ingår.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets fjärde termin och är på 22,5 hp.

Ramtider för VT22 är 21/2 - 5/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema VT22

Observera att aktivitet som är försedd med asterisk (*) är obligatorisk.

Ny kurskod

Då kursens betygsskala ändrades inför VT21 fick kursen en ny kurskod, 2PS044. Kursen enligt kursplanen 2PS007 gavs för sista gången VT20. 

Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS007 ska omexamineras enligt kursplanen 2PS007. Examination enligt kursplan 2PS007 erbjuds sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Examination görs fram tills dess i samband med examinationstillfällen för kursen 2PS044 (mars, april och maj och igen april, maj och juni 2021 samt vid ett ytterligare tillfälle per moment under HT21). För att delta i examination krävs anmälan och i vissa fall ett aktivt studentkonto.

Länk till kursplan 2PS007 Klinisk psykologi 1, som gavs för sista gången VT20.

 

Kursutvärdering

Kursanalys VT21

Enkätsammanställning VT21

Kontaktuppgifter

Åsa Eriksson

Examinator och momentansvarig (moment 1, 2 och 4-6)

Anna Miley Åkerstedt

Momentansvarig (moment 3)

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68