För studenter på kursen Klinisk psykologi 1 (22,5 hp) kurskod 2PS044

I kursen Klinisk psykologi 1 tränas kliniska färdigheter: samtal, utredning och bedömning av barn och vuxna. Kursen ger också kunskaper i neuropsykologi och psykiatri samt en orientering om psykologiska skolbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk verksamhet ingår.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets fjärde termin och är på 22,5 hp.

Ramtider för VT22 är 21/2 - 5/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema VT22

Observera att aktivitet som är försedd med asterisk (*) är obligatorisk.

Ny kurskod

Då kursens betygsskala ändrades inför VT21 fick kursen en ny kurskod, 2PS044. Kursen enligt kursplanen 2PS007 gavs för sista gången VT20. 

Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS007 kunde omexamineras enligt kursplan 2PS007 fram till och med HT21. Från och med VT22 omexamineras du istället enligt den nya kursplanen 2PS044, och i samband med examinationstillfällen för den nya kursen. För att delta i examination krävs anmälan och i vissa fall ett aktivt studentkonto.

Länk till kursplan 2PS007 Klinisk psykologi 1, som gavs för sista gången VT20.

Kursutvärdering

Kursanalys VT22

Enkätsammanställning VT22

Kontaktuppgifter

Åsa Eriksson

Examinator och momentansvarig (moment 1, 2 och 4-6)

Anna Miley Åkerstedt

Momentansvarig (moment 3)

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68