För studenter på kursen Klinisk psykologi 1 (22,5 hp) kurskod 2PS049

I kursen Klinisk psykologi 1 tränas kliniska färdigheter: samtal, utredning och bedömning av barn och vuxna. Kursen ger också kunskaper i neuropsykologi och psykiatri samt en orientering om psykologiska skolbildningar. Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk verksamhet ingår.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets fjärde termin och är på 22,5 hp.

Ramtider för VT24 är 19/2 - 2/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Preliminärt schema VT24

Observera att aktivitet som är försedd med asterisk (*) är obligatorisk.

Ny kurskod

Då kursens betygsskala ändrades inför VT21 fick kursen en ny kurskod, 2PS044. Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS007 kunde omexamineras enligt kursplan 2PS007 fram till och med HT21. Från och med VT22 omexamineras du istället enligt vid tillfället gällande kursplan. 

Då behörighetskraven till kursen ändrades inför VT24 fick kursen igen en ny kurskod, 2PS049. Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS044 kan tills vidare omexamineras enligt samma kursplan.

Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentamen.

Länk till kursplan 2PS007 Klinisk psykologi 1, som gavs för sista gången VT20.
Länk till kursplan 2PS044 Klinisk psykologi 1, som gavs för sista gången VT23.

Kursutvärdering

Kursanalys VT23

Enkätsammanställning VT23

Kontaktuppgifter

Anna Miley Åkerstedt

Examinator och omentansvarig 1, 2, 3 & 5

Åsa Eriksson

Momentansvarig (moment 4 & 6)

Lorin Yousif

Kursadministratör
ÅE
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-11-21