För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Kontaktuppgifter för kurs Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling

Kontaktuppgifter till ansvariga vid kursen Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling.

Kursansvarig institution

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Besöksadress:

Widerströmska huset, hiss 1, plan 8

Tomtebodavägen 18A

17177 Stockholm

Moment Utveckling

Aida Wahlgren

Momentansvarig Solna

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör Solna

Johanna Linander

Amanuens Solna

Martina Persson

Momentansvarig SÖS

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör SÖS

Bahar Kiasat

Amanuens SÖS

Pernilla Svefors

Amanuens SÖS

Karl Hildebrand

Momentansvarig Huddinge

Nina Risti

Utbildningsadministratör Huddinge
08-524 889 13

Alexander Astermark

Amanuens Huddinge

Barnkirurgi

Anna Svenningsson

Amanuens delmoment barnkirurgi

Barn- och ungdomspsykiatri

Anna Lundh

Kursansvarig delmoment Barn- och ungdomspsykiatri

Anna Maria Ahlgren

Kursadministratör delmoment Barn- och ungdomspsykiatri

Moment Reproduktion

Hedvig Engberg

Momentansvarig Solna

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör Solna

Anna Möller

Momentansvarig SÖS

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör SÖS

Pegah Karimi

Klinisk assistent SÖS

Andrea Lundqvist

Klinisk assistent SÖS

Lotta Herling

Momentansvarig Huddinge

Christina Lindström

Utbildningsadministratör Huddinge

Hana Shabana

Klinisk assistent Huddinge

Susanna Eriksson

Klinisk assistent Huddinge

Helena Kopp Kallner

Momentansvarig Danderyd

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör Danderyd

Karin Elgemark

Klinisk assistent, Danderyds sjukhus

Johan Widenberg

Klinisk assistent, Danderyds sjukhus

Klinisk Genetik

Richard Rosenquist-Brandell

Momentansvarig

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Professionell Utveckling

Mini Ruiz

Momentansvarig

Cornelia Fransson

Utbildningsadministratör

Ansvarig för utresande studenter Tema 6

Hedvig Engberg

Ansvarig för utresande studenter Tema 6

Examinator

Aida Wahlgren

Examinator
AW
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2023-09-07