För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Kontaktuppgifter för kurs Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling

Kontaktuppgifter till ansvariga vid kursen Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling.

Kursansvarig institution

Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Besöksadress:

Widerströmska huset, hiss 1, plan 8

Tomtebodavägen 18A

17177 Stockholm

Moment Utveckling

Aida Wahlgren

Momentansvarig Solna

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör Solna

Donya Satarvandi

Amanuens Solna

Martina Persson

Momentansvarig SÖS

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör SÖS

Lisa Malmsten

Amanuens SÖS

Emma Milerad

Amanuens SÖS

Karl Hildebrand

Momentansvarig Huddinge

Nina Risti

Utbildningsadministratör Huddinge
08-524 889 13

Katja Adolphson

Amanuens Huddinge

Barnkirurgi

Anna Svenningsson

Amanuens delmoment barnkirurgi

BUP

Anna Lundh

Kursansvarig delmoment BUP

Moment Reproduktion

Sonia Andersson

Momentansvarig Solna

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör Solna

Eva Lundström

Klinisk assistent Solna

Anna Möller

Momentansvarig SÖS

Patricia Lach

Utbildningsadministratör SÖS

Pegah Karimi

Klinisk assistent SÖS

Joanna Jankowski Frykman

Klinisk assistent SÖS

Lotta Herling

Momentansvarig Huddinge

Christina Lindström

Utbildningsadministratör Huddinge

Lovisa Brehmer

Klinisk assistent Huddinge

Vilhelmina Ullemar

Klinisk assistent Huddinge

Helena Kopp Kallner

Momentansvarig Danderyd

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör Danderyd

Maha Al-Nashi

Klinisk assistent Danderyd

Minna Lundén

Klinisk assistent Danderyd

Klinisk Genetik

Richard Rosenquist-Brandell

Momentansvarig

Eva Ekblom

Utbildningsadministratör

Professionell Utveckling

Mini Ruiz

Momentansvarig

Cornelia Fransson

Utbildningsadministratör

Ansvarig för utresande studenter Tema 6

Miriam Mints

Ansvarig för utresande studenter Tema 6

Examinator

Aida Wahlgren

Examinator