För studenter på kursen Medicin 2: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi kurskod 2LG074

Kursen innehåller tre moduler: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi

Kursplan

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen

Seminarier

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat. 

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Kursansvarig och examinator
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-01-29