För studenter på kursen Medicin 2: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi kurskod 2LG074

Kursen innehåller tre moduler: patologi, tal-och röstfysiologi och audiologi

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Detaljerad information om kursen finns i kursplanen

Seminarier

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat. 

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Lektor/logoped
08-524 889 50

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51