För studenter på kursen Medicin 3: Pediatrik, Barnneurologi och Barnpsykiatri 4,5 hp kurskod 2LG079

Kursen innehåller två moment: Pediatrik och Barnneurologi och Barnpsykiatri

Kursplan

Information om kursen

Pediatrik
Momentets huvudsakliga innehåll är barnets normala psykomotoriska utveckling, samt allmänna kunskaper i läran om barnsjukdomar med särskilt fokus på aspekter som berör sjukdomar som påverkar kommunikations‑, språk-, tal- och sväljförmågan hos barn. 

Barnneurologi och barnpsykiatri
Momentet omfattar kunskaper om utvecklingsneurologiska/neuropediatriska tillstånd (intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, uppmärksamhetsstörning, språkstörning, epilepsi, cerebral pares, ryggmärgsbråck, hydrocephalus, neuromuskulära och neurometabola sjukdomar), barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd samt specifika syndrom och deras behandling.

Seminarier

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Eva Hallin

Biträdande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-11