För studenter på kursen Neuroinflammatoriska tillstånd med inriktning på neuroimmunologi och multipel skleros, 7,5 hp kurskod 2LK092

Kurstid: 230323-230427
Neuroimmunologi är ett spännande och expanderande kliniskt område med mycket intressant teoretisk bakgrund.
Området omfattar framförallt sjukdomar där inflammation ger upphov till skador och sjukdomar i nervsystemet och den kliniskt största sjukdomsgruppen här är MS som näst trauma är den vanligaste orsaken till handikapp hos unga vuxna. Området har utvecklats dramatiskt den senaste 20 års perioden.

Kursplan

Bild på hjärnan i blått
Photo: Lennart Nilsson Foto: Lennart Nilsson

Övergripande kursmål

Det övergripande målet är att studenten efter avslutad kurs ska ha ökad kunskap om patogenes, diagnos och behandling av inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet. Hit hör multipel skleros (MS) som är en kronisk sjukdom som drabbar unga vuxna och, utan behandling, ofta leder till svår funktionsnedsättning över tid.

Neuroinflammatoriska sjukdomar och neuroimmunologi är ett kliniskt mycket dynamiskt spännande område som utvecklats dramatiskt under de senaste 20 åren i avseende på diagnostiska möjligheter och behandlingar. Under kursens gång kommer du att lära dig om hur inflammation ger upphov till skador och sjukdomar i nervsystemet och aktuella/framtida behandlingsmöjligheter av olika neuroinflammatoriska sjukdomstillstånd.  Vi fokuserar på sjukdomen Multipel Skleros (MS) som är en av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. Därutöver studeras andra neuroinflammatoriska sjukdomar som tex Guillan Barres syndrom, Myastenia Gravis (MG), neurosarkoidos, neuropsykiatrisk Systemisk Lupus Erytematosus (CNS-SLE) och perifera neuropatier etc. Kliniskt orienterade föreläsningar och praktiska moment, som tex att träna på att göra lumbalpunktion och neurologstatus, varvas med teoretiska föreläsningar i syfte att lära ut neuroimmunologiska basala mekanismer involverade i sjukdomarnas patofysiologin. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset bedriver sedan flera år världsledande forskning inom neuroinflammation/neuroimmunologi och under kursen får ni möjlighet att träffa flera av dessa forskare/läkare.  

Undervisningsformer

Kursen är blandat teoretisk och praktisk.

-Teoretiska moment:

Den teoretiska delen innehåller korta katedrala föreläsningspass, seminarieövningar och litteraturstudier med redovisningar av aktuella vetenskapliga artiklar, s k Journal Clubs, immunologiseminarier, videoseminarier samt selekterade audiopodd avsnitt från American Academy of Neurology om senaste förskningsrönen, ”clinical pearls”, intervju med neuroimmunologi fält relevanta Nobelpristagare och inslag från svenska MS poddar.

Praktiska moment

”Workshops” som tex:

     EDSS verkstad - MS patienter undersöks enligt EDSS skala   

     Neurostatus och strukturerad dokumentation i Take Care

     Dokumentation i Svenska neuroregister (MS registret)

     LP verkstad : träning av LP-teknik på KTC (Kliniskt träningscentrum)

     LP mottagning

Deltagande vid  mottagning för patienter med MS, perifera neuropatier, NMO, MG och andra neuroinflammatoriska sjukdomar/tillstånd.

Rond på neurologisk vårdavdelning med neuroinflammatoriska patienter.

Elektiv tjänstgöring på akutmottagning är möjligt.

Övrigt

Core-nära kurs inom läkarprogrammet. Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen. Om du är osäker – kontakta studievägledningen.

 

Exempel Schema

Kursansvarig och examinator

Lou Brundin, Överläkare, professor, Tema hjärta, kärl och neuro. Medicinsk enhet;Neurologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Kursledare

Virginija Danylaité Karrenbauer, bitr överläkare, medicine doktor

Ellen Iacobaeus, biträdande överläkare, medicine doktor

Katharina Fink, överläkare, medicine doktor

 

Nödvändiga förkunskaper

Godkänd kurs i Klinisk medicin – neuro, sinnen, psyke

Kursansvarig institution

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS)

Tidsperiod: 2023-03-23--23-04-27

Första SVK-kursblocket på termin 11;  7,5 högskolepoäng.

 

Marie-Louise Toresson Wingårdh

Kursadministratör
K8 Klinisk neurovetenskap
K8 Klinisk neurovetenskap
K8 Klinisk neurovetenskap

Katarina Fink

Kursledare
K8 Klinisk neurovetenskap