För studenter på kursen Optometrisk klinik 3 (12 hp) kurskod 1OP082

I kursen ingår binokulära avvikelser, meibomografi, refraktionering på synsvaga patienter, tolkning och analys av OCT, synfält, topografi, främe och bakre segment, remisshantering samt VIL. Synundersökning enligt kvalitetsnormen, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Kunskaper om kirurgiska behandlingsformer för korrektion.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 6, parallellt med kursen Synsvagsteknik, och detta är programmets två sista kurser.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT23 T6 KL2_OK3_SST_schema 221018

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle,behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Kursvärdering

Kursen ges för första gången VT 2022.

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Jaana Johansson

Administratör
MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-02-03