För studenter på kursen Optometrisk klinik 3 (12 hp) kurskod 1OP082

I kursen ingår binokulära avvikelser, meibomografi, refraktionering på synsvaga patienter, tolkning och analys av OCT, synfält, topografi, främe och bakre segment, remisshantering samt VIL. Synundersökning enligt kvalitetsnormen, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Kunskaper om kirurgiska behandlingsformer för korrektion.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 6, parallellt med kursen Synsvagsteknik, och detta är programmets två sista kurser.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT2024 OK3 schema

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

  • 14/5 2024
  • 13/6 2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Anmälan till tentor görs via Ladok med din studentinloggning. Anmälningstider kan du se i Ladok, i canvasaktiviteten "Framtiden Optiker" och  canvasaktiviteten för kursen det aktuella läsåret. 

Vid frågor kontakta jaana.johansson@ki.se

Kursvärdering

VT23 1OP082 OK3 kursanalys

 

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

MW
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15