För studenter på kursen Professionell utveckling 2 1,5 hp kurskod 2LG102

Kursen ingår i en strimma från termin 1 till termin 7. Strimman ger kunskaper och färdigheter inför yrkesrollen som logoped.

Kursplan

Information om kursen

På denna kurs lär sig studenterna observera och beskriva interaktion. De tränar den egna rösten och talet - ett viktigt yrkesredskap för logopeder - och lär sig principer för intervju- och samtalsmetod som är centrala i mötet med patienter och deras närstående.

Seminarier

Föreläsningar, övningar, observationer, seminarier och auskultation. Övningar, observationer och seminarier är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör