För studenter på kursen Projektarbete och skriftlig framställning kurskod 2LG082

Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning inom området lingvistik

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Kursen behandlar forskningsprocessen och forskningsmetoder inom lingvistik och logopedi samt innehåller också utvärdering och kritisk granskning av vetenskapliga texter, varvid tidigare förvärvade kunskaper om experimentell metodik, lingvistik och statistik tillämpas.

Seminarier

Självständigt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51