För studenter på kursen Projektarbete och skriftlig framställning kurskod 2LG082

Efter genomgången kurs ska studenten kunna planera, genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning inom området lingvistik

Kursplan

Information om kursen

Kursen behandlar forskningsprocessen och forskningsmetoder inom lingvistik och logopedi samt innehåller också utvärdering och kritisk granskning av vetenskapliga texter, varvid tidigare förvärvade kunskaper om experimentell metodik, lingvistik och statistik tillämpas.

Seminarier

Självständigt arbete, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Schema

Se kursens schema här

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Eva Hallin

Biträdande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20