För studenter på kursen Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande kurskod 2LG090

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom två logopediska verksamhetsområden: röststörningar och talflytstörningar

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Kursen innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter i alla åldrar.

Seminarier

Kursen omfattar seminarier, kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-03-23