För studenter på kursen Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande kurskod 2LG090

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom två logopediska verksamhetsområden: röststörningar och talflytstörningar

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Kursen innefattar utredning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter i alla åldrar.

Seminarier

Kursen omfattar seminarier, kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
+46852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-03-25