För studenter på kursen Socialpsykologi, 4,5 högskolepoäng kurskod 2LG018

Kursen ger en grundläggande förståelse för sociala fenomen och beteenden på grupp- och individnivå.

Kursplan

Information om kursen

Kursen behandlar sociala fenomen och betonar interaktionen mellan individ och situation, hur individen kan dra slutsatser om andra individer, och den sociala situationens påverkan på sådana slutsatser. Kursen berör även socialkognitiva processer som normer, konformitet, lydnad och attribution.

Undervisning

Kursen genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Marie Gustafsson Sendén

Kursledare
Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-06-22