För studenter på kursen Socialpsykologi, 4,5 högskolepoäng kurskod 2LG018

Kursens syfte är att ge en grundläggande förmåga i att förstå sociala fenomen och beteenden på grupp- och individnivå.

Kursplan

Information om kursen

De kunskaper som kursen förmedlar skall utgöra grunden till en grundläggande förmåga att göra socialpsykologiska analyser av sociala fenomen och beteenden på både grupp- och individnivå. Särskild betoning läggs på avsnitt som behandlar interaktionen mellan individ och situation, hur individen kan dra slutsatser om andra sociala individer (social härledning) och hur individens slutsatser om, och beteende gentemot, andra individer kan påverkas av den sociala situationen (social påverkan), samt socialkognitiva processer som normer, konformitet, lydnad och attribution.

Seminarier

Seminarierna är schemalagda i samband med ett antal teman (och föreläsningar) på delkursen. Kursen genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Marie Gustafsson Sendén

Kursledare

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor