För studenter på kursen Statistik 2 kurskod 2LG081

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande förståelse för hur statistik används inom forskning.

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

Den studerande ska öva upp färdigheter i att å ena sidan beskriva och presentera ett datamaterial och å andra sidan tolka en redovisning av ett datamaterial. Under kursen kommer ett antal deskriptiva och grafiska redovisningar av data behandlas (t.ex., ”boxplot”, histogram, samt punktdiagram).

Seminarier

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Lektor, biträdande

Nina Risti

Administratör
08-524 889 51