För studenter på kursen Statistik 2 kurskod 2LG081

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande förståelse för hur statistik används inom forskning.

Kursplan

Information om kursen

Den studerande ska öva upp färdigheter i att å ena sidan beskriva och presentera ett datamaterial och å andra sidan tolka en redovisning av ett datamaterial. Under kursen kommer ett antal deskriptiva och grafiska redovisningar av data behandlas (t.ex., ”boxplot”, histogram, samt punktdiagram).

Seminarier

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Schema

Se kursens schema här

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Eva Hallin

Examinator
Profile image

Anders Sand

Biträdande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-05-14