För studenter på kursen SVK Naturläkemedel och komplementärmedicin: Användning, evidens och förhållningssätt (7,5hp) kurskod 2LK145

Den här kursen ger dig kliniskt relevant kunskap om de vanligaste komplementära metoderna som patienter använder parallellt med den etablerade hälso- och sjukvården, ex. växtbaserade läkemedel, kiropraktik, massage och yoga. Kursen sätter fokus på säkerhet, effektivitet, kvalitet samt användningen av komplementärmedicin i olika sammanhang och kulturer. Som student får du träna dig i att utvärdera vetenskapliga studier, att bemöta patienters frågor och via studiebesök se hur dessa metoder utövas.

Kursplan

Röd solhatt
Röd solhatt Foto: Ernst Brodin

Schema

Nedan finner du aktuellt schema för HT23

Schema

Innehåll

Kursen fokuserar på några av de mest använda formerna av komplementärmedicin inklusive växtbaserade läkemedel, naturpreparat och kosttillskott, massage, avslappningstekniker och meditation, akupunktur och yoga. Vi analyserar och diskuterar den vetenskapliga litteraturen kring effekter och risker inklusive interaktioner mellan naturpreparat och andra läkemedel. Därutöver problematiserar vi området utifrån olika perspektiv som genus och kulturell tillhörighet samt i relation till placebobegreppet. Som student kommer du att träna på att söka och värdera vetenskapliga studier beträffande några av de vanligast använda metoderna.

I kursen ingår också ett antal studiebesök till verksamheter där man inom ramen för avtal med landstinget inkorporerat några komplementärmedicinska metoder baserat på evidens, bl a mindfulness vid rehabilitering av stressrelaterade besvär och taktil massage vid akutsjukvård. Vi gör även studiebesök till Kiropraktorhögskolan och Axelsons Gymnastiska Institut.

I samarbete med den valbara kursen Hållbar utveckling erbjuds inom kursens ramar också en introduktion till metoder för stresshantering och ökad självkännedom (fyra seminarier med teori och praktik). Deltagande i dessa seminarier är frivilliga och kan ersättas med en inlämningsuppgift.

 

Metoder för lärande

Föreläsningar, seminarier, grupparbete, studiebesök/auskultationer, färdighetsträning, laborationer, fältarbete, samt självstudier, reflektion och inläsning.

Campusbaserad undervisning (Solna) och studiebesök varvas med en del föreläsningar och seminarium via Zoom.


Examination

Skriftlig examination i form av inlämningsuppgift.
 

Tidigare studenterfarenheter

Studenter som tidigare gått kursen ger kursen mycket höga betyg. Kursens innehåll ansågs som högst relevant för den framtida rollen som läkare (men ämnet hade tidigare inte behandlats under utbildningen). Studenterna sätter högt värde vid att de under kursen får träna sitt vetenskapliga förhållningssätt och att de får med sig viktig kunskap för att kunna bemöta patienters frågor. Se några av studenternas kommentarer från kursutvärderingen nedan samt läs mer i kursanalyserna.

”Ger ökad kännedom om KAM, som ju så många i samhället har en relation till. Vi läkare behöver kunna en del om det för att kunna bidra till en bra och säker vård.”
Student VT21

”Kursen har varit mycket bred och getts en inblick i många varierande former av KAM. Det har getts tillfälle under sessionerna att själv få prova och öva på några av metoderna. Studiebesöken har varit givande då de har gett en inblick i andra vårdformer som man inte har kommit i kontakt med tidigare under utbildningen. Kunskapen om terapierna och behandlingarna ha gett bättre insikt om hur man ska förhålla sig till dem, men även hur utbrett användandet är och därför hur viktigt det är att kunna prata med patienter om ämnet KAM och KAV.”
Student VT21

”Bra engagerad kursledning, kul upplägg, bra innehåll, intressant”.
Student VT21

“Man fick många nya perspektiv och mycket ny info av olika former av KAM som man tidigare inte hade så mycket kunskap om. Mycket givande med alla studiebesök. Bra att få träna på att hitta och utvärdera vetenskapliga studier i förhållande till det kliniska. Intressant att få med lite av det juridiska kring KAM. Bra att få tänka till på hur man ska bemötande patienter som använder/vill använda KAM. Väldigt bra att man fick lite fler verktyg för att kunna få info/prata om/värdera KAM. Högt i tak.”
Student VT19

“Bra insyn hur man bör förhålla sig till läkemedelsstudier och kliniska studier. Bra insyn i den alternativa medicinen som används av många och hur man kan hantera frågor kring detta, t.ex. vilka råd man kan ge som läkare i vissa patientsituationer. Väldigt bra studiebesök som gav ett annat perspektiv på alternativ vård. Fältarbetet och diskussionerna gav också en bra grund till att få bilda sin egen uppfattning av hur försäljning, effektivitet och distribuering sker I Sverige. För mig öppnade det för en mycket mer ifrågasättande attityd än vad jag tidigare haft och även insikten om vikten av min egen förmåga om att säga om något är bra eller inte. Ett fält som inte alls behandlas på läkarprogrammet.” 
Student VT19

Kontaktuppgifter

Johanna Hök

Kursansvarig
08-524 838 18

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Nästa kurstillfälle är HT2023.

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.


  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
   

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering

JH
Innehållsgranskare:
2023-11-17