För studenter på kursen Talflytstörningar kurskod 2LG089

Kursen omfattar grundläggande information om orsaker och förekomst när det gäller
störningar i talets flyt (stamning, skenande tal) hos barn och vuxna

Kursplan

Information om kursen

Metoder för bedömning respektive intervention av talflytstörningar hos barn och vuxna relaterade till funktions-, delaktighets- och aktivitetsaspekter såväl som person- och omgivningsfaktorer diskuteras, mera detaljerad information finns i kursplanen.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier, laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20