Kursdeltagare berättar om Handledarutbildningen för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (7,5 hp)

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare?

Kicki Koar Candelöf
Kicki Koar Candelöf Foto: Privat

Kicki Koar Candelöf, barnmorska, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag har jobbat länge som barnmorska och sjuksköterska men jag har aldrig gått en handledarutbildning. Det var min chef som hittade utbildningen och frågade om jag och några kollegor skulle vara intresserade av att gå den.

Det kändes nödvändigt och intressant att gå kursen då vi skulle börja med ”peer leerning” på kliniken och det var något som jag inte visste så mycket om.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Det skulle jag. Framförallt med tanke på inriktningen på ”peer leering” som kändes väldigt ny. Det är bra att få insikt kring hur vi tänka när vi får två studenter som vi ska handleda på en och samma gång.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja. Jag har fått möjligheten att reflektera kring varför man gör som man gör. Jag har fått en större förståelse för hur metoden är förankrad i forskningen. Jag har fått stöd i att lägga upp en handledning där studenterna inte konkurrerar med varandra. Istället är målet att de ska få ut så mycket som möjligt utav av att vara tillsammans och bli stärkta de i sin blivande yrkesroll.

Om Handledarutbildning för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (7,5 hp)

Målsättningen är att kursdeltagarna förvärvar grundläggande kunskap om pedagogiska modeller
som är applicerbara inom temat barn och kvinnosjukvård och som både studenter och handledare finner utvecklande för studenters lärande.

För mer information, kontakta: 

Kristoffer Mörtsjö

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-10-20