Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna

Utbildningen ger dig kunskaper om diagnostik, behandling och specifika vårdprocesser vid epilepsi hos barn och unga vuxna. Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa en tidigare kursdeltagare!

Bild på en kvinna
Tina Walldén Foto: Privat

Tina Walldén, biträdande universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Utbildningen utlovade mycket varierande innehåll vilket också visade sig stämma. Eftersom jag arbetar inom den vuxna epilepsivården kändes det angeläget att få breddade kunskaper om barn- och ungdomsepilepsi. Vi tar ju över patienter från barnmottagningen när de uppnår vuxen ålder. Jag behövde därför få fördjupade kunskaper om barn/unga vuxna för att bättre möta dessa patienter.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag vill absolut rekommendera utbildningen till andra just på grund av dess varierande innehåll. Utbildningen gavs digitalt vilket fungerade utmärkt; sparade tid och möda (resor).

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har fått fördjupade kunskaper, referenslitteratur och värdefulla anteckningar att gå tillbaka till. Det var en tillgång att få möjlighet till interaktion i samband med föreläsningar. Jag har också fått kontakt med andra som arbetar med epilepsi inom Sverige. 

Mer information

I kurskatalogen nedan kan du söka efter kursen Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna. Den ges löpande. Om det inte finns en öppen anmälan just nu är du varmt välkommen att kontakta oss för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Kontakt

Profile image

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2024-01-30