Kursdeltagare berättar

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare? Möt deltagare på våra uppdragsutbildningar och läs deras omdömen.

Ung kvinna i halvlångt blont hår
Linda Forsberg Pettersson. Foto: Hamdija Comic.

Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik, 7,5 hp

"Jag är (nu) bättre rustad för att leda arbetet med att säkerställa att min organisation ger detta område den uppmärksamhet det förtjänar. För att vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftigt företag på både kort och lång sikt."

Linda Forsberg Pettersson, verksamhetschef, specialisttandvården, Region Västerbotten

Dag Salaj, graduate from Master's Courses in Dementia Care for Physicians
Dag Salaj

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

"Jag ville lära mig mer och få en kunskapsbas för att kunna påverka vården i rätt riktning. Jag rekommenderar utbildningen till läkare, oavsett specialitet, som har intresse för demenssjukdomar och viljan att vara med och utveckla demensvården." 

Dag Salaj, chefsläkare, Medicinskt ledningsansvarig på Capio AO Äldre och Mobil vård

Frida Bergman, KBT-terapeut, Region Norrbotten
Frida Bergman

KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande, 5 hp

"Jag rekommenderar utbildningen till alla som i sitt arbete möter personer som har ett drickande som bidrar till problem. Att kunna erbjuda KBT-behandling med fokus på kontrollerat drickande tror jag är attraktivt och det behöver heller inte bli ett så stort steg för patienten. Även en liten förändring i dryckesmönster kan bidra till ökad livskvalitet och mindre risk för skador."

Frida Bergman, KBT-terapeut, Region Norrbotten

Anna Hollander, deltagare på uppdragsutbildningen Yoga som kompletterande behandling
Anna Hollander

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

"Jag har redan börjat med lite förebyggande träning för personalen. Jag kommer ta med mig mina nya kunskaper in i klasserna på olika vis för bättre psykisk och fysisk hälsa samt förebyggande träning."

Anna Hollander, idrottslärare på Nösnäsgymnasiet, Stenungsund 

Emma Söderström, fysioeterapeut
Emma Söderström, fysioterapeut

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, 4,5 hp

"Jag håller kurser gällande bäckenproblematik hos kvinnor postpartum, samt träningskurser för mammor postpartum. Jag behövde därför ha kunskap om denna  viktiga del i kroppen för att förstå helheten och kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. Det är en jättebra och intressant kurs! Den är väldigt givande både teoretiskt och praktiskt. Kursen har även erfarna och engagerade lärare."

Emma Söderström, fysioterapeut, Fysio Emma Söderström AB

Margot Björklund Kitanovic
Margot Björklund Kitanovic

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

"Jag fick nya verktyg, kunskap och insikter i mitt ledarskap genom reflektioner och feedback från lärarna och gruppmedlemmar. Jag började redan efter första kursdagen att tänka på hur jag skulle kunna använda mina nya kunskaper i min verksamhet och det har fungerat. "

Margot Björklund Kitanovic, enhetschef, Norra Stockholms psykiatri

Maria Töverud
Maria Töverud

Att leda en hälsofrämjande skola, 7,5 hp

"Kursen har varit givande då jag direkt har kunnat gå tillbaka till verksamheten och ta utbildningen till mitt elevhälsoteam och de medarbetare som är verksamma i den för att förstärka och utveckla vårt hälsofrämjande arbete."

Maria Töverud, rektor vid kommunal grund- och grundsärskola i Sollentuna kommun

Sara Stormoen
Sara Stormoen

Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer, 15 hp

"Jag skulle absolut rekommendera denna uppdragsutbildning för alla som möter patienter med kognitiv sjukdom i sitt dagliga arbete – oavsett skede av sjukdomsförlopp eller typ av tjänstgöring. Kursen breddar perspektiv, stimulerar till samverkan, erbjuder fördjupning av teoretiska kunskaper och kan därtill verka positivt för multiprofessionell diskussion på nationell nivå."

Sara Stormoen, Med dr., logoped, Karolinska Universitetssjukhuset

Tina Walldén
Tina Walldén

Epilepsi - med fokus på barn och unga vuxna, 15 hp

"Jag har fått fördjupade kunskaper, referenslitteratur och värdefulla anteckningar att gå tillbaka till."

Tina Walldén, biträdande universitetssjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Jennie Olsson, deltagare i uppdragsutbildningen Diabetes i primärvården.
Jennie Olsson

Diabetes i primärvården, 7,5 hp

"Jag hade hört mycket gott om Diabetes i primärvården på Karolinska Institutet. Upplägget passade oss och kostnaden var rimlig. Vi valde erbjuda utbildningen till tre sjuksköterskor på vårdcentralen. Efter genomgången utbildning känner jag att den var värd varenda krona!"

Jennie Olsson, vårdenhetschef, Norrahammars vårdcentral

Bengt J Englund
Bengt J Englund

Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp

"Jag har redan fått användning för kursen i mitt dagliga arbete och kommer att ha användning för kunskaperna framöver. Jag kommer att göra en utökad bedömning på mina patienter. Vid behov kommer jag även komplettera med fler fundusfoto/öga."

Bengt J Englund, leg. optiker/optometrist på Eyecare, Malmö

Anna Holmberg, kursdeltagare i Koordinering av rehabprocessen
Anna Holmberg

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp

"Jag har fått en fördjupad kunskap och jag har även fått bekräftat att jag redan nu jobbar i rätt riktning. Jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete." 

Anna Holmberg, beteendevetare/rehabcoach, Manpower Hälsopartner AB

Marina Jansson
Marina Jansson

Klinisk sårbehandling i praktiken, 7,5 hp

"Jag känner att mitt dagliga arbete har fått en mer teoretisk förankring och jag hittar enklare information om diagnoser, förbandsmaterial och behandlingar."

Marina Jansson, sjuksköterska, Södersjukhuset

Therese Norberg, kursdeltagare i Oftalmologi för sjuksköterskor
Therese Norberg

Oftalmologi för sjuksköterskor, 60 hp

"En fantastisk och nyttig utbildning! Jag rekommenderar den till sjuksköterskor som arbetar med ögonsjukvård." 

Therese Norberg, sjuksköterska, Ögonkliniken, Norrbottens läns landsting

Lisa Malmgren, kursdeltagare i Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar
Lisa Malmgren

Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar, 7,5 hp

"Jag känner mig säkrare i mina bedömningar och jag har fått en djupare kunskap som jag har med mig i mötet med patienterna."

Lisa Malmgren, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen Centralsjukhuset Karlstad

Sophia Pankenier, Bildterapeut/Sjuksköterska, BUP Stockholm
Sophia Pankenier

Omvårdnad av suicidnära personer, 7,5 hp

"Utbildningen har gjort mig tryggare i min roll. Det var hjälpsamt att få praktiska, forskningsmässiga och teoretiska strukturer kring ämnet. Jag fick även en struktur för mina tidigare erfarenheter och för kommande situationer.."

Sophia Pankenier, bildterapeut/sjuksköterska, BUP Stockholm

Louise Chesta
Louise Chesta

Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik, 7,5 hp

"Jag har fått många verktyg för att förstå varför samtal blir som de blir och för att kunna kringgå en del av de hinder man stöter på i sitt kliniska arbete."

Louise Chesta, läkare i psykiatri på Psykiatri Sydväst

Emil, skötare, Rättspsykiatri Vård Stockholm
Emil

Motiverande samtal, 3 hp

"Jag skulle rekommendera alla som arbetar inom människovårdande yrken att utbilda sig inom motiverande samtal. "

Emil, skötare, Rättspsykiatri Vård Stockholm

Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati
Nanna Nielsen

Neurosjukvård, 15 hp

"Jag har fått lära mig mer om andra neurologiska sjukdomar än dem jag vanligtvis stöter på. Men jag har även fått fördjupa mig i det jag redan hade kunskaper om."

Nanna Nielsen, sjuksköterska på NKS Team Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Man
Johan Agebjörn

Neuropsykofarmakologi för psykologer, 7,5 hp

"Det är av stort värde i mitt arbete som klinisk psykolog att ha en djupare förståelse av hur psykofarmaka fungerar och hur de kan interagera med exempelvis psykoterapi.

Johan Agebjörn, psykolog, Region Skåne

Charlotta George
Charlotta George

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

"Det är ett bra upplägg och man kan läsa parallellt med jobbet. Man gör även ett eget arbete där man får möjlighet att tillämpa kunskap som knyter an till den egna arbetsplatsen."

Charlotta George, Chief Nurse Officer och sakkunnig i patientsäkerhet

Olivia Mårtensson
Olivia Mårtensson

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp

"Jag har stor användning av det jag har lärt mig från kursen. Jag har fått ett mer djupgående tänkande och kan tillämpa mycket av det jag lärde mig i mitt arbete på avdelningen. Jag upplever även att jag har fått ett större nytänk och att jag har en bättre helhetsbild av mina patienter."

Olivia Mårtensson, sjuksköterska, Region Skåne

Jannica Gustafsson
Jannica Gustafsson

Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården, 7,5 hp

"Jag har efter kursen känt mig tryggare i mitt arbete kring tobaksavvänjning och har kunnat motivera och ge patienterna rätt verktyg för att få dem att lyckas sluta röka. "

Jannica Gustafsson, sjuksköterska, Hjärtcentrum, Capio S:t Görans sjukhus AB

Izabela Lewalski
2024-04-24