Kursdeltagare berättar om Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården

Uppdragsutbildningen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården ger övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa några tidigare kursdeltagare!

Jannica Gustafsson
Jannica Gustafsson, sjuksköterska, Hjärtcentrum, Capio S:t Görans sjukhus AB

Jannica Gustafsson, sjuksköterska, Hjärtcentrum, Capio S:t Görans sjukhus AB

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag arbetar som sekundärpreventionssjuksköterska inom hjärtsjukvård och jag träffar många rökare på mottagningen. Jag kände jag att jag behövde fördjupa mig mer kring ämnet. Jag ville också kunna motivera och arbeta med patienterna med bra verktyg och på ett kvalificerat arbetssätt. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut! Kursen är mycket givande med bra handledning och föreläsningar. Den ger mycket bra verktyg för att kunna arbeta med patienter som ska sluta röka och/eller sluta snusa.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har användning av kursen i mitt dagliga arbete. Jag har kunnat fortsätta med att arbeta med patienter som har haft hjärtinfarkt och hjälpt dem med att sluta röka. Jag har efter kursen känt mig tryggare i mitt arbete kring tobaksavvänjning och har kunnat motivera och ge patienterna rätt verktyg för att få dem att lyckas sluta röka.  

Sofia Berto
Sofia Berto, rehabkoordinator, Kry vårdcentral Sundbyberg

Sofia Berto, rehabkoordinator, Kry vårdcentral Sundbyberg

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag är utbildad fysioterapeut sedan 20 år men jobbar nu som rehabkoordinator på en vårdcentral. Jag arbetar bland annat med att stödja sjukskrivna patienter åter i arbete. Jag har alltid varit intresserad av levnadsvanor och när jag såg att det fanns en utbildning för att bli kvalificerad tobaksavvänjare så tänkte jag att det här är verkligen något som jag är intresserad av för då får jag möjlighet att både arbeta med folkhälsa och motiverande beteendeförändring. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja! Utbildningen ger både bredd och spets. Jag fick en stor förståelse för tobakens påverkan från olika perspektiv: fysiologiskt, psykologiskt, miljömässigt och ekonomiskt. Det var mycket lärorikt med patientfall och gruppdiskussioner kring detta. Det var bra att utbildningen sträckte sig över hela terminen. Jag hade tid att testa och ha patienter samtidigt som att jag hann reflektera mellan gångerna.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag är ansvarig för kvalificerad tobaksavvänjning på min vårdcentral så jag har absolut användning av utbildningen i mitt arbete med patienter. Jag använder mig av kursboken som en grovmall när jag lägger upp en planering med mina patienter, kikar också i boken för att repetera, tar ut blanketter och infoblad som vi fick på kursen som jag använder som patientmaterial. Jag tycker också att det är bra att bli inbjuden till nätverksträffar för att få diskutera patientfall och att få lära sig mer om ämnet.

Mer information

Profile image

Ulla Finati

Projektadministratör
+46852483891
Michelle Azorbo
2023-10-25