Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Neurosjukvård, 15 hp

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare?

Nanna Nielsen. Foto: Ulla Finati

Nanna Nielsen, sjuksköterska på NKS Team Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag jobbar inom neurokirurgi och jag ville lära mig mer om ämnet och även bredda min kunskap inom neurosjukvård.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, verkligen!

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag kommer ha stor nytta av den nya kunskapen som jag får med mig från kursen. Jag har fått lära mig mer om andra neurologiska sjukdomar än dem jag vanligtvis stöter på. Men jag har även fått fördjupa mig i det jag redan hade kunskaper om.

För mer information, kontakta: 

Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör
Izabela Lewalski
2024-06-25