Kursdeltagare berättar om Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare om kursen?

Bengt J Englund
Bengt J Englund, deltagare på uppdragsutbildningen Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik, 7,5 hp.

Bengt J Englund, leg. optiker/optometrist på Eyecare, Malmö

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag ville få utökade möjlighet att arbeta närmare mina patienter för att kunna upptäcka avvikelser i tid. Jag ville även få möjlighet att arbeta med andra vårdgivare.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, absolut! Jag tror att när man förstärker sina kunskaper inom specifika områden kan man bidra till en bättre patientvård.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja! Jag har redan fått användning för kursen i mitt dagliga arbete och kommer att ha användning för kunskaperna framöver. Jag kommer att göra en utökad bedömning på mina patienter. Vid behov kommer jag även komplettera med fler fundusfoto/öga.

För mer information, kontakta:

Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör
Izabela Lewalski
2024-06-25