Kursdeltagare berättar om  uppdragsutbildningen ”Säkerhet i komplexa system”

”Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik” på 15 hp riktar sig till chefer inom hälso-och sjukvården och andra beslutsfattare som arbetar med patientsäkerhetsfrågor. Vi träffar några av deltagarna för att höra vad utbildningen betytt för deras kompetensutveckling och för deras arbetsplats.

Charlotta George
Charlotta George

Charlotta George, Chief Nurse Officer och sakkunnig i patientsäkerhet 

En deltagare är Charlotta George, Chief Nurse Officer (CNO) och sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen.

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag har känt till utbildningen sedan länge men jag har inte haft tid och möjlighet att själv gå den tidigare. Jag ville se hur utbildningen har utvecklats för att kunna se om det var en utbildning som Socialstyrelsens kunskapsstödjande arbete gick hand i hand med. Jag ville även se om det var en utbildning som kunde stärka mina kollegor på myndigheten. Jag gick utbildningen tillsammans med några andra kollegor som ett sätt att lägga grunden i vår organisation med ett  gemensamt språk och kunskapsplattform.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut! Det är ett bra upplägg och man kan läsa parallellt med jobbet. Man gör även ett eget arbete där man får möjlighet att tillämpa kunskap som knyter an till den egna arbetsplatsen.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja, utbildningen är relevant och är ett bra stöd i mitt arbete. Det viktigaste som jag tar med mig är att patientsäkerhet löper som en röd tråd genom hela hälso- och sjukvården och  chefer och ledare behöver få verktyg och stöd för att kunna skapa förutsättningar för det. Arbetet med säkerhet rör inte bara hälso- och sjukvården och vi har många lärdomar att ta med oss från olika områden och branscher.

 

Det är en av de bästa kurserna jag har gått. Den är otroligt inspirerande. Och du kommer garanterat få med dig både teoretisk kunskap och praktiska verktyg att använda i din organisation, oavsett vad du jobbar med inom vården.

Fredrika Gauffin, verksamhetschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Fredrika Gauffin, verksamhetschef

En annan deltagare är Fredrika Gauffin, verksamhetschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vad var det som fick dig intresserad av utbildningen?

Patientsäkerhet är något som jag länge velat fördjupa mina kunskaper i. Astrid Lindgrens barnsjukhus har också patientsäkerhet som ett av sina fokusområden i sin verksamhetsplan. Då jag läste om den här kursen tyckte jag att den lät mycket intressant. Jag fick också höra att tidigare kursdeltagare varit mycket nöjda.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har användning av kunskaperna från kursen varje dag i mitt arbete, jag är ju ansvarig för att vi inom mitt verksamhetsområde ger god och säker vård. Kursen har gett mycket praktisk kunskap kring begreppet patientsäkerhet och att det är så mycket mer än bara avvikelser, händelseanalyser och att försöka förhindra upprepning. Patientsäkerhetsarbetet är också hur vi kan arbeta med att förebygga vårdskador, att ska skapa en god arbetsmiljö och kultur på vår arbetsplats som främjar patientsäkerhet, eller att förstå hur människan, teknik och organisation interagerar och påverkar varandra. En organisation med hög patientsäkerhet har hög kvalitet på vården, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Allting hänger ihop och är beroende av varandra. Under kursen förstod jag också hur viktigt det är att vi också lär oss av när allt fungerar och “inget” händer.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, absolut. Det är en av de bästa kurserna jag har gått. Den är otroligt inspirerande. Och du kommer garanterat få med dig både teoretisk kunskap och praktiska verktyg att använda i din organisation, oavsett vad du jobbar med inom vården.

Om Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik

Utbildningen "Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik (15 hp) har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning.

En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde.

Läs mer om Säkerhet i komplexa system. 

Michelle Azorbo
2023-03-29