Kursdeltagare berättar om Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Uppdragsutbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad ger fördjupade kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp.

Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa en tidigare kursdeltagare!

Olivia Mårtensson
Olivia Mårtensson Foto: N/A

Olivia Mårtensson, sjuksköterska, Region Skåne

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Kursen verkade intressant eftersom att jag själv jobbar på Thoraxkirurgiavdelningen i Lund och har ett stort intresse för thoraxkirurgiska patienter och deras omvårdnad. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Jag skulle absolut rekommendera utbildningen till sjuksköterskor som jobbar med någon sorts thoraxkirurgi. Jag upplevde att jag fick ut mer av utbildningen då jag har jobbat med thoraxkirurgi ett tag. Det gav mig större förståelse och det blev lättare att applicera det jag lärde mig. 

Utbildningen gav mig en djupare förståelse för thoraxkirurgiska ingrepp och den pre- och postoperativa vården. Jag fick även en mer grundläggande förståelse för den thoraxkirurgiska patienten. Det blev som en repetition av det jag redan kunde vilket gjorde att jag kunde reflektera mycket över hur vi jobbar på vår avdelning. Utbildningen gav även en möjlighet att lyssna in andra sjuksköterskor som jobbar med thoraxkirurgiska patienter runt om i Sverige. Vi gör lite olika vilket gav mig möjligheten att ta till mig det jag tyckte var intressant och givande från andra avdelningar i Sverige. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har stor användning av det jag har lärt mig från kursen. Jag har fått ett mer djupgående tänkande och kan tillämpa mycket av det jag lärde mig i mitt arbete på avdelningen. Jag upplever även att jag har fått ett större nytänk och att jag har en bättre helhetsbild av mina patienter. Kursens uppgifter har även varit applicerbara i arbetet på avdelningen och har delats med till både chefer och kollegor. 

Mer information

Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör
Izabela Lewalski
2024-06-25