Kursdeltagare berättar om Neuropsykofarmakologi för psykologer

Uppdragsutbildningen Neuropsykofarmakologi för psykologer ger kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa några tidigare kursdeltagare!

Picture of a woman
Katalin Niklasson, leg. psykolog, Region Skåne

Katalin Niklasson, psykolog, Region Skåne

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag är psykolog och träffar ofta patienter som behöver medicineras. Vid Lunds universitet fick vi en grundläggande kunskap om vissa aspekter av medicinering men jag upplevde att jag behöver ha djupare och bredare kunskap inom ämnet farmakologi.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, jag skulle varmt rekommendera kursen. Det är en välplanerad och välriktad kurs för psykologer. Det var krävande, intressant, lärorikt och väldigt väl strukturerat. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Absolut. Samarbetet med läkarna och sjuksköterskor är ett faktum, kunskapen bidrar till ökad förståelse och underlättar samarbetet. Patienter som är nyfikna och ställer medicinska frågor till mig kan dessutom få lite hjälp för att ställa bättre frågor till läkarna. 

Man
Johan Agebjörn, leg. psykolog, Region Skåne

Johan Agebjörn, psykolog, Region Skåne

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Flera kollegor i mitt specialistkollegium hade gått kursen och tipsade om den.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, det är av stort värde i mitt arbete som klinisk psykolog att ha en djupare förståelse av hur psykofarmaka fungerar och hur de kan interagera med exempelvis psykoterapi.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja, jag går i närmare dialog med läkarna kring medicineringen av de patienter som jag också träffar som psykolog. Jag planerar även psykoterapeutiska insatser annorlunda t.ex. genom att ta hänsyn till sådant som kognitiva biverkningar och insättnings- / utsättningssymptom.

Mer information

Profile image

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-10-25