Kursdeltagare berättar om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare om kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1?

Linn Wickerhoff, psykiatrisjuksköterska, Aleris Psykiatri AB
Linn Wickerhoff Foto: Privat

Linn Wickerhoff, psykiatrisjuksköterska, Aleris Psykiatri AB

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

I mitt arbete som psykiatrisjuksköterska jobbar jag mycket med att motivera patienterna. Jag försöker motivera patienterna att till exempel ta sina mediciner som de ska tas eller att börja träna mer. Ibland försöker jag motivera till att ha tålamod inför att medicinerna eller terapeutiska verktyg ska börja hjälpa. 

Jag valde att gå denna kurs för att utveckla det jag gjorde, för att får mer ”stöd i ryggen” av forskning och beprövade metoder. Utbildningen hjälpte mig att sätta ord på vad det är jag gör i ett motiverande samtal och hjälpte mig också att se och förstå hur jag kan finslipa mina MI-färdigheter.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag skulle rekommendera andra att gå den här utbildningen för att den ger ett extra verktyg inom samtalsmetoder. Som sjuksköterska anser jag att denna kunskap är mycket bra att ha. Kunskapen är även användbar för yrkesverksamma inom andra områden som till exempel skolan. Kursdeltagare som gick samtidigt med mig fick upp ögonen för hur de kunde motivera sina elever till att komma till en jobbig klass eller sina medarbetare till att arbeta på ett annorlunda sätt till exempel.  MI-samtal är således inte bara för att hjälpa någon att börja träna eller sluta röka, det finns så mycket mer man kan hjälpa att motivera hos människor än det!

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Efter utbildningen så upplever jag att jag har lättare att höra när jag ska flika in med de olika verktygen som jag erhållit. Jag lyckas inte alla gånger och då uppstår det dissonans. Men bara att jag nu har lättare att reflektera över vad var det som gjorde att det blev så bra eller gick mindre bra i det här samtalet gör att även jag som sjuksköterska utvecklas i min samtalsmetodik. Jag kommer att fortsätta använda mig av de verktyg och tips jag fått från utbildningen och bygga vidare på dem genom fler samtal.

Emil, skötare, Rättspsykiatri Vård Stockholm
Emil, skötare, Rättspsykiatri Vård Stockholm Foto: N/A

Emil, skötare, Rättspsykiatri Vård Stockholm, Sektion Syd (Helix)

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Det som fick mig intresserad av utbildningen var den yrkesmässiga tillämpningen. Även om jag kommer att komma i kontakt med motiverande samtal senare under min pågående psykologutbildning så ville jag så snart som möjligt få träning i samtalsmetoden. Detta eftersom jag inom rättspsykiatrin ofta arbetar med att försöka motivera patienter på olika sätt. Alltifrån att motivera till fortsatt behandling till att genomföra vardagssysslor.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Jag skulle rekommendera alla som arbetar inom människovårdande yrken att utbilda sig inom motiverande samtal, om det inte har ingått i deras ordinarie utbildning. Motiverande samtal är tillämpbart inom flera olika typer av verksamheter och behandlingsformer. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har användning av samtalsmetodik på daglig basis och använder mig då, bland annat, av det jag har lärt mig under kursen i motiverande samtal. Kursen har lärt mig att fokusera på det som patienter säger som talar för att göra en beteendeförändring och att inte lägga så mycket fokus på det som talar mot att göra en beteendeförändring.

Mer information  

Profile image

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-12-01