Kursdeltagare berättar om uppdragsutbildningen Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik

Utbildningen som ger dig organisatoriska strategier för att stötta nya medarbetares lärande och etablering i samband med att de påbörjar en ny tjänst. Nya medarbetare som etableras väl i sina nya roller har en mindre risk att drabbas av arbetsrelaterad stress och stannar i större utsträckning kvar på det nya arbetet. Lyckade strategier för onboarding utmärker speciellt framgångsrika verksamheter.

Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa en tidigare kursdeltagare!

Ung kvinna i halvlångt blont hår
Linda Forsberg Pettersson. Foto: Hamdija Comic.

Linda Forsberg Pettersson, verksamhetschef, specialisttandvården, Region Västerbotten

 

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag lyssnade på en podcast där Elin Frögéli berättade om sin forskning. Det fångade mitt intresse i egenskap av chef och ledare eftersom det berörde ett viktigt område för oss arbetsgivare. Jag sökte därför rätt på Petter Gustavssons forskargrupp och tog del av det arbete de publicerat på nätet via Karolinska Institutets hemsida. Där såg jag även att de planerade ge denna utbildning. Eftersom vi inom mitt verksamhetsområde är i en omställningsprocess som syftar till att bättre klara våra uppdrag med de resurser vi har, kändes det högaktuellt att med stöd av forskning få hjälp med att rama in viktiga delar i arbetet.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut, det var en väldigt väl genomförd utbildning som mer än väl uppfyllde mina förväntningar.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Varje dag! Det har bidragit till att jag fått ökad kunskap och bättre förståelse för faktorer som påverkar nya medarbetares upplevelse av sin första tid på arbetsplatsen. Jag är bättre rustad för att leda arbetet med att säkerställa att min organisation ger detta område den uppmärksamhet det förtjänar, för att vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftigt företag på både kort och lång sikt.  

Mer information

I kurskatalogen nedan kan du söka efter kursen Onboarding av nya medarbetare - forskning, teori och praktik. Nästa kurstillfälle är i februari 2025. Om det inte finns en öppen anmälan just nu är du varmt välkommen att kontakta oss för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Kontakt

Profile image

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare
Izabela Lewalski
2024-04-24