Kursdeltagare berättar om ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare om kursen?

Annika Björk
Annika Björk

Annika Björk, fysioterapeut, PBM Globen

Varför var du intresserad av just denna utbildning?

Kursen var en del inför min plan för att bli specialist inom smärta. Jag var framför allt intresserad av att få det fysioterapeutiska perspektivet på Acceptance and Committment Therapy (ACT), en modell som heter ACTiveRehab.

Det har gått mer än ett år sedan du avslutat utbildningen, hur mycket har du fått användning av dina nya kunskaper?

Jag har fått nya konkreta redskap för att kunna identifiera olika beteenden hos patienter och för att göra patienterna mer medvetna om dessa beteenden. Det handlar inte om nya övningar utan det handlar istället om ett nytt förhållningssätt till de verktyg jag redan har. Materialet som jag fått från utbildningen är tydligt och det är lätt att gå tillbaka till det. Jag har använt det själv och även delat med mig av det till mina patienter. Kursen har även påverkat mitt sätt att interagera med mina patienter. Jag har blivit mer medveten om vad som händer i rummet och blivit bättre på att skilja på mig och patienten och lärt mig att inte fastna i patientens känslor.

Det har varit en givande upplevelse och annorlunda jämfört med andra kurser. Det har mer handlat om att göra en resa själv, liknande det som våra patienter upplever. Även om jag inte har någon biologisk smärta så upplever vi ju alla smärta i livet. Utbildningen har hjälpt mig hantera det på bästa sätt för mig själv. Kursen har även hjälpt mig rent personligen. När vi jobbade med värderingar blev det tydligt för mig hur jag vill vara som fysioterapeut och vad som är viktigt för mig i mitt arbete och min yrkesroll. Det fick mig att göra klart min specialistutbildning som har legat som ett grått töcken över mig i många år. Efter det såg jag mig om efter nytt jobb och jag jobbar nu med långvarig smärta och utmattning.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, det skulle jag absolut! För att få ut det mesta av utbildningen behöver du ha ett litet intresse av att vidareutveckla dig själv och du behöver även modet att ge dig in på en beteendeförändring för din egen del.

Jag tror det vore bra om fler inom primärvården skulle gå denna kurs då jag tror det skulle ge patienterna väldigt mycket.

Lena Braconier, arbetsterapeut, Capio S:t Görans Sjukhus

Vad var det som fick dig intresserad av utbildningen?

På min arbetsplats arbetar vi i team med patienterna. Psykologerna arbetar med ACT och jag kände att jag ville få samma språk som dem så att vi tillsammans med fysioterapeuterna kan integrera språket och metoden för att få en bättre rehabilitering för patienterna.

Hur tycker du att ACTiveRehab lyckades med att anpassa ACT:s principer och processer till arbetsterapin?

ACT och ACTiveRehab passar väldigt bra ihop med hur vi arbetsterapeuter jobbar. Kursen gav mig ett sätt att integrera mina befintliga metoder i en större helhet.

Hur tänker du kring implementeringen av ACTiveRehab i din kliniska vardag?

Jag har blivit tydligare i mitt kommunikationssätt för att vi använder samma språk.

Vilken betydelse hade de andra i kursen? Hade ni stöd av varandra?

Det var väldigt roligt att samarbeta med fysioterapeuterna i kursen och vi fick en djupare inblick i varandras yrken. Det var ett väldigt bra upplägg och vi jobbade mycket i smågrupper där vi kunde bolla tankar och idéer med varandra.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja definitivt. Det är roligt när det ordnas kompetensutveckling för arbetsterapeuter och speciellt för både arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att vi då kan lära oss av varandra.

Har du haft eller kommer du ha användning av det du lärt dig?

Ja jag använder det jag lärt mig varje dag. Jag tycker att grundprinciperna som finns i ACT är något som kan genomsyra hela vardagen. 

Se en film där kursdeltagare berättar om sina erfarenheter av kursen

Petra Hellbom
2024-01-11