Kursdeltagare berättar om Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Vad tycker våra tidigare kursdeltagare om kursen? Läs vad ST-läkaren Anna-Karin Darpö, fysioterapeuten Anna Ahlqwist och idrottsläraren Anna Hollander tycker.

Anna-Karin Darpö
Anna-Karin Darpö

Anna-Karin Darpö, ST-läkare i allmänmedicin, Gotland

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag arbetar som läkare och yogalärare och önskade få en vetenskaplig grund att stå på för att våga undervisa yoga för särskilda målgrupper, nämligen personer som lider av psykisk ohälsa och stress. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Ja, absolut! Det är en fin kombination av teori och praktik, väl förankrad i aktuell forskning om yoga för olika sjukdomstillstånd. Vi deltagare kom från många olika yrken så det blev också intressanta och givande samtal. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja, efter att jag gick utbildningen har jag utformat en yogaretreat för människor som lider av stress och utmattning. I retreaten använder jag både teori och praktiska övningar från utbildningen och vad yogaforskningen har visat är verksamt när man jobbar med dessa tillstånd. Det har varit oerhört givande och jag känner mig tacksam för att utbildningen hjälpt mig ta steget att förena mina två yrken. 

Anna Ahlqwist
Anna Ahlqwist

Anna Ahlqwist, leg. fysioterapeut, Friskrehab, Göteborg

"Jag har nu funnit ett sätt att undervisa i yogan som integrerar yoga med en djup bakomliggande kunskap och använder mig dagligen av det jag lärde mig på kursen. Jag känner mig också stärkt i och kan hänvisa till referenser vad gäller många vanliga tillstånd hos patienter som söker till mig på min mottagning och vill pröva yogaträning."

Du kan läsa hennes reflektioner kring utbildningen nedan. 

"Jag har under många år jobbat som fysioterapeut och har ryggar, barn/ungdomar och träning som specialitet. Jag ingår i ett forskarteam inom området smärta och skriver på sin avhandling om unga med ryggsmärta. Under senare år har yogan för mig blivit en alltmer viktig del i mitt liv. Att med den guidade och fokuserade träningen skapa förutsättningar att stilla sinnet och få tid till återhämtning. Andningen, de meditativa inslagen och det faktum att röra på sig och sträcka ut eller helt enkelt att stressa ner och fokuserar inåt en stund. Allt detta för mig är yoga. Jag ser i yogan en fantastisk möjlighet för individen att finna självkännedom och utveckla sin fulla potential. Jag kombinerar min akademiska utbildning och mitt stora intresse för människokroppen i rörelse med mina kunskaper inom yogan. Jag jobbar och undervisar yoga individuellt, i grupp och som rehabilitering på min mottagning Friskrehab i Göteborg.

 

För några år sedan blev jag alltmer nyfiken på, och ville fördjupa mina kunskaper inom yoga, i rehabiliterande syfte samt att jag också hade en önskan om att arbeta med yoga mer evidensbaserat. För fyra år sedan startade den första kursen som hölls på KI med kursansvarig Marian Papp och jag anmälde mig direkt. Marian är en fantastiskt kunnig, varm och engagerad pedagog och yogalärare som har forskat på yogans effekter under många år. Hon har stenkoll på forskningen ute i världen och har själv skrivit många vetenskapliga artiklar.

 

Olika rörelser/positioner, andningsövningar, avslappning och meditation återfinns i olika utsträckning i alla yogaformer. Det finns idag ett ökande intresse att utvärdera om och hur yoga kan användas som kompletterande behandling och för mig som kliniker en snårig djungel. Under kursens gång gick vi systematisk igenom vilken evidens som finns för olika yogaformer och vilka rörelser/positioner som ofta används vid olika sjukdomstillstånd. Det var väldigt givande och fantastiskt intressant. Vi fick också analysera och lära in två yogaprogram som är väl forskningsförankrade och som kan användas för flera sjukdomstillstånd. Kursen vänder sig till olika yrkesgrupper vilket gav kursen en extra dimension tycker jag. Jag gjorde ett patientfall med en sjuksköterska från Stockholm som jobbar inom psykiatrisk öppenvård, vi hade många långa givande diskussioner.

 

Vi alla vet ju att fysisk aktivitet, återhämtning och mental träning har positiva effekter på hälsan. Yoga med dess rörelser/positioner, andning och styrd uppmärksamhet reducerar stress, ger positiva levnadsvanor och förbättrar en rad olika sjukdomstillstånd som komplement till annan behandling. Det är några av anledningarna till att yogan används inom vården. Jag har nu funnit ett sätt att undervisa i yogan som integrerar yoga med en djup bakomliggande kunskap och använder mig dagligen av det jag lärde mig på kursen. Jag känner mig också stärkt i och kan hänvisa till referenser vad gäller många vanliga tillstånd hos patienter som söker till mig på min mottagning och vill pröva yogaträning.

 

Förhoppningsvis kommer yogaträning att integreras mer och mer i den svenska sjukvården, så jobbar du inom vården och vill fördjupa dig inom yogas värld så ska du passa på för i vår går samma uppdragsutbildning."

 

Anna Ahlqwist, leg. fysioterapeut, specialist i Ortopedisk manuell terapi (OMT) och pediatrik, examen i Mekanisk diagnostik (MDI)

Anna Hollander, deltagare på uppdragsutbildningen Yoga som kompletterande behandling
Anna Hollander

Anna Hollander, idrottslärare på Nösnäsgymnasiet, Stenungsund

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag ville gå kursen för att kunna ta med kunskaperna till min yrkesroll som idrottslärare på gymnasiet. Där ser jag dagligen ett stort behov, hos både elever och kollegor, av att få hjälp med både sitt psykiska och fysiska mående. Därför kändes just denna kurs perfekt. Kursen är förankrad i forskningen, vilket är väldigt viktigt för mig.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

Absolut. Det har varit en lärorik och rolig kurs. Den innehöll en mycket bra blandning av teori och praktik. Vi hade fina erfarenhetsutbyten och givande diskussioner med kursdeltagarna som hade olika bakgrunder. Det var alltifrån fysioterapeuter, psykologer, personliga tränare, yogalärare, läkare till arbetsterapeuter.

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Jag har redan börjat med lite förebyggande träning för personalen. Jag kommer ta med mig mina nya kunskaper in i klasserna på olika vis för bättre psykisk och fysisk hälsa samt förebyggande träning.

För mer information, kontakta:

Ulla Finati

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-11-07