Sjuksköterske­programmet - distans

Sjuksköterskeprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen  

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta.

Beskrivning

Som sjuksköterska bedömer, genomför och utvärderar du patientens vård och hälsa. Det är viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden, leder och planerar arbetet på vårdenheten och deltar också i undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal. Det är ett spännande och ansvarsfullt arbete.

Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska dagens sjuksköterskor kunna integrera kunskaper i omvårdnad med kunskaper i medicin och samhälls- och beteendevetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment, VFU (praktik). Föreläsningar, seminarier och arbete med patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning och examination. Redan första terminen möter du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i klinisk verksamhet. En stor del av utbildningstiden är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och vård- och omsorgsboenden. Det tredje året avslutas med ett examensarbete där du vetenskapligt fördjupar dig ytterligare inom omvårdnad.

Observera att omkring hälften av distansutbildningen kräver närvaro på campus Flemingsberg eller i Region Stockholm för kliniska delar av utbildningen såsom verksamhetsförlagd utbildning och examinationer. Förutom distansutbildningen ges programmet också som campusförlagd utbildning på heltid.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebben - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Distansutbildningen bedrivs till stor del via en webbaserad lärplattform och därför behövs dator utrustad med webbkamera och headset. Delar av undervisningen är tidsbunden vilket innebär att du i realtid förväntas delta i virtuella föreläsningar och seminarier. Utbildningsprogrammets första vecka genomförs på campus med obligatorisk introduktion till programmets första kurs och högskolestudier på distans.  I övrigt är antalet fysiska kursträffar på campus begränsat till max två dagar per 7,5 högskolepoäng. Examinationer i sal på campus förekommer flertal tillfällen, exempelvis salstentamina. 

Verksamhetsförlagd utbildning (cirka hälften av utbildningen, fördelat på samtliga terminer) genomförs inom Region Stockholm. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen förekommer annan klinisk utbildning såsom färdighetsträning och klinisk examination som genomförs på studieorten. 

Efter studierna

Som sjuksköterska kan du välja att arbeta med människor i olika åldrar och med olika vårdbehov. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, vårdcentral, sjukhem, privat klinik eller företag. För avancerad sjukvård krävs ytterligare utbildning inom olika specialistområden. Du kan välja att studera vidare inom någon av specialistsjuksköterskeutbildningarna eller på ett magister-/masterprogram, för att i framtiden kunna söka till forskarutbildning.

Anmälan HT24

 • 100%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2024
 • Anmälningskod: KI-41011

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT25

 • 100%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
 • Anmälningskod: KI-42003

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
ssk@nvs.ki.se, ssk@nvs.ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning

Att studera och arbeta som sjuksköterska

Varför ska jag utbilda mig till sjuksköterska?