Foto: Ulrich Schulte

Specialist­sjuksköterske­programmet - vård av äldre, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska med äldre personer och deras närstående inom olika vårdområden inom geriatrik och akutsjukvård, kommunal äldreomsorg och primärvård. Under utbildningen lär du dig att göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera äldre personers vårdbehov och ordinera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder. Bedömningarna och åtgärder görs utifrån personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med den äldre människans välbefinnande i fokus.

Beskrivning

Som specialistsjuksköterska utvecklar och bedriver du personcentrerad, evidensbaserad och säker vård för äldre. Du samverkar i team i det hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet, handleder personal samt medverkar i eller bedriver verksamhetsutveckling.
 
Programmet förbereder dig för arbete med vård av äldre och hälsa inom geriatrik och annan akutsjukvård, kommunal äldreomsorg och primärvård. Under utbildningen lär du dig att göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera äldre personers vårdbehov samt ordinera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder.

Utbildningen är en distansutbildning på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Mellan studier på campus Flemingsberg studerar du självständigt och tillsammans i grupp med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner och med förberedelser inför seminarier. Studierna sker med hjälp av en digital lärplattform. Under flera kurser ingår verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som genomförs inom Region Stockholm.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Utbildningen är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

Mellan studierna på campus Flemingsberg studerar du självständigt eller tillsammans i grupp med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner och med förberedelser inför seminarier. Under tre av utbildningens sju kurser ingår verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som genomförs i Region Stockholm. I utbildningen ingår 2-4 obligatoriska, fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng.

Efter studierna

Framtida arbetsplatser kan vara: vårdavdelningar och mottagningar där äldre personer vårdas, olika former av äldreboenden, hemsjukvård eller i teamverksamhet kring den äldre.

Anmälan VT25

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
 • Anmälningskod: KI-52011

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anne-Marie Boström, anne-marie.bostrom@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning