För studenter på kursen Cell- och genterapi (3 hp) kurskod 2LK173

Välkommen till SVKn Cell och genterapi! Som student kommer du lära dig om behandlingar av cancer och icke-maligna sjukdomar genom cell och genterapi. Kursen kommer utgå från hematopoetisk stamcellstransplantation och därefter fokusera på mer moderna behandlingsstrategier. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Varmt välkommen till den studentvalda fördjupningskursen Cell och genterapi!

Kursen syftar till att du som läkare ska ha en förståelse för allogen stamcellstransplantation samt en inblick i de cell och genterapier vid idag använder och de som kommer i framtiden. Genom kursen kommer du få  fördjupade kunskaper i handläggningen av infektioner hos immunsupprimerade samt förståelse för samspelet mellan klinik och translationell forskning.

Kursen är förlagd till ME Center för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering.

Preliminärt schema

Kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Kursadministratör

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19

Kursansvariga

Mattias Carlsten

Anknuten till Forskning

Johan Karlsson Törlén

Anknuten till Forskning