För studenter på kursen Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande kurskod 2LG091

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom det logopediska verksamhetsområdet dysfagi och innefattar utredning, bedömning, analys och behandling av patienter i olika åldersgrupper

Kursplan

Schema publiceras senare

Information om kursen

I kursen ingår att kunna motivera metoder utifrån aktuell teori och evidens och med avseende på ICF-klassifikation. På kursen diskuteras också hur kommunikativt stöd kan underlätta rådgivningen och förbättra patientsäkerheten samt laboration för träning av bedömning och behandling.

Seminarier

Kursen omfattar seminarium, kliniska auskultationer, eget patientarbete under handledning i mindre grupper om 2-6 studenter. Gruppövningar och seminarium förekommer.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
+46852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-03-25