För studenter på kursen Examensarbete i logopedi kurskod 2LG021

Kursen innehåller två moment: State of the art och Projektarbete

Kursplan

Information om kursen

Detaljerad information om momenten finns i kursplanen

Seminarier

Kursen omfattar sammanlagt 20 veckors heltidsarbete varav huvuddelen ägnas åt självständigt projektarbete under handledning. Förberedande seminarier samt avslutande seminarier för presentation och opposition ingår.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Christina Samuelsson

Professor/Logoped
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21