För studenter på kursen Fördjupningskurs med levern och pankreas i fokus (7,5 hp) kurskod 2LK149

I många länder betraktas lever, gallblåsa, gallvägar och pankreas som ett system (”hepato-biliary-pancreatic system). Kursen kommer att brett belysa genes, utredning och behandling av de viktigaste lever- och pankreassjukdomar. Undervisningen i denna kurs bedrivs på ett multidisciplinärt levercentrum samt ett multidisciplinärt pankreasteam, vilket ger deltagarna möjlighet att få erfarenhet av patienter med flera olika lever- och pankreassjukdomar.

Kursplan

Välkomstinformation

Denhär kursen är till för dig som vill lära dig utredning och behandling av de vanligaste lever- och pankreassjukdomar. Tyngdpunkten ligger på medicinsk terapi, men även endoskopisk och kirurgisk intervention kommer att belysas. Du kommer att tränas färdigheten att föreslå en behandlingsplan utifrån anamnes, status, laboratorieprover och bildanalys.


Genom grupparbete, fall-baserade diskussioner och egna presentationer kommer du att utveckla en fördjupad kunskap och hepatologi och pankreatologi. Inspelade video-föresläsningar är tillgängliga som möjliggör en individuell planering av inlärningsprocessen. Syftet är en praktisk utbildning med flera patientkontakter (bedside-teaching). En praktisk workshop i abdominellt ultraljud och fibroscan ingår in denna fördjupningskurs. Auskultationer, kliniska placeringar och deltagande i ronder som ökar förståelsen för kursens innehåll kommer att erbjudas dels vid levermottagning, infektionsmottagning, pankreasmottagning, levertumörrond, pankreaskonferens, pankreascystkonferens, transplantationsbeslutkonferens, leverkirurgi samt endoskopi och ERCP. VFU kommer att vara förlagd till förmiddagar och eftermiddagarna ägnas åt teori.


Vi är fysiskt på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Schema

Kursenkät

Kursanalys

Kursperiod

HT21: 2021-12-02  -  2022-01-14

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Annika Bergquist

Adjungerad professor

Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Utbildningsadministratör