För studenter på kursen Hälsopsykologi (7,5 hp) kurskod 2PS008

Hälsopsykologi handlar om samband mellan psykologiska faktorer och - främst somatisk - hälsa/sjukdom. Under kursen får studenterna bl.a. lära sig om hälsopsykologiska modeller, psykoneuroimmunologi och sjukdomslära och får själva prova på att göra en hälsobeteendeförändring. Kursen avslutas med fyra dagars auskultation i en vårdverksamhet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets fjärde termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är 15/1 - 18/2

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontaktuppgifter

Susanna Jernelöv

Kursansvarig och examinator

Lorin Yousif

Kursadministratör
SJ
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-09-19