För studenter på kursen Hälsopsykologi (7,5 hp) kurskod 2PS048

Hälsopsykologi handlar om samband mellan psykologiska faktorer och - främst somatisk - hälsa/sjukdom. Under kursen får studenterna bl.a. lära sig om hälsopsykologiska modeller, psykoneuroimmunologi och sjukdomslära och får själva prova på att göra en hälsobeteendeförändring. Kursen avslutas med fyra dagars auskultation i en vårdverksamhet.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets fjärde termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är 15/1 - 18/2

 

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Ny kurskod

Då behörighetskraven till kursen ändrades inför VT24 fick kursen en ny kurskod, 2PS048. Kursen enligt kursplan 2PS008 gavs för sista gången VT23.

Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS008 ska omexamineras enligt samma kursplan, 2PS008. Omtentamen enligt denna kursplan erbjuds vid uppsamlingstillfället VT24, ordinarie tillfälle HT24 och en sista (!) gång vid uppsamlingstillfället VT25. Övriga ej avklarade examinationsuppgifter inkl. obligatorier kan tas igen enligt anvisning från examinator till och med VT27.

Om/examinationer görs i samband med examinationstillfällen för den nya kursen. För datum, se kursens schema respektive programwebbens information om omtentatillfällen.

Du som avser att ta igen rester behöver senast 15 december meddela detta till examinator samt till kursadministratör för ev. omregistrering. Om salstenta är aktuell, behöver du även (!) meddela programmets tentamenskoordinator i god tid innan kursstart. Efter förberedelser av tentamenskoordinator, behöver du själv anmäla dig till den aktuella salstentamen enligt anvisningar och deadlines för ordinarie kulls tentatillfällen.

Efter examinationstillfället VT25 respektive VT27 har du inte längre rätt att ta igen rester på denna kurs. 

Länk till kursplan 2PS008 Hälsopsykologi, som gavs för sista gången VT23.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Susanna Jernelöv

Kursansvarig och examinator

Rosanne Häggman

Kursadministratör
SJ
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-03