För studenter på kursen Kognitions- och neuropsykologi 1 3 hp kurskod 2LG077

Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom kognitionspsykologi och kognitiv neuropsykologi.

Kursplan

Information om kursen

Perception, inlärning, minne, medvetande, intelligens, språk, samspel mellan tänkande och emotioner är exempel på centrala kognitiva företeelser som studeras utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Seminarier

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Eva Hallin

Biträdande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-11-09