För studenter på kursen Kognitions- och neuropsykologi 2, 3 hp kurskod 2LG085

Kursen ingår i termin 5 och genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursplan

Information om kursen

Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom kognitiv neuropsykologi.

Seminarier

Undervisningen bedrivs i form av tre seminarier.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Per Östberg

Professor/logoped
08-524 889 50

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör