För studenter på kursen Kognitions- och neuropsykologi 2, 3 hp kurskod 2LG085

Kursen ingår i termin 5 och genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursplan

Information om kursen

Denna kurs är en grundläggande kurs som ger en orientering om teorier, metoder, resultat och tillämpningar inom kognitiv neuropsykologi.

Seminarier

Undervisningen bedrivs i form av tre seminarier.

Kursanalys och Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20