För studenter på kursen Medicin 1: anatomi och fysiologi, 6 hp kurskod 2LG099

Kursen innehåller två moment, Anatomi och Fysiologi.

Kursplan

Information om kursen

Kursinnehållet i respektive moment utgör en viktig förutsättning för fortsatta studier om sjukdomar och tillstånd som har speciell anknytning till störningar i röst, tal, språk och sväljning.

Seminarier

Föreläsningar samt gruppövningar. Gruppövningar är obligatoriska.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Sofia Strömbergsson

Biträdande lektor