För studenter på kursen Medicin 1: anatomi och fysiologi, 6 hp kurskod 2LG099

Kursen innehåller två moment, Anatomi och Fysiologi.

Kursplan

Information om kursen

Kursinnehållet i respektive moment utgör en viktig förutsättning för fortsatta studier om sjukdomar och tillstånd som har speciell anknytning till störningar i röst, tal, språk och sväljning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar, där obligatoriska aktiviteter framgår i schemat. Momentet Anatomi genomförs av Institutionen för Neurovetenskap, och momentet Fysiologi genomförs av Institutionen för Fysiologi och Farmakologi. All undervisning sker på KI campus Solna.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Sofia Strömbergsson

Kursansvarig och examinator
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2022-10-25