För studenter på kursen Medicin 4: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri, 4,5 hp kurskod 2LG108

Kursen består av två moment Psykiatri och Öron- näs- och halssjukdomar.

Kursplan

Information om kursen

Psykiatri, 2.0 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om symtom och behandling vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd och könsinkongruens samt om lagstiftning inom psykiatrisk vård/tvångsvård. Även organisationen av den psykiatriska vården behandlas.


Öron-, näs- och halssjukdomar, 2.5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om symptom och behandling vid de vanligaste sjukdomarna i öron, näsa, mun, bihålor, larynx och hals samt symptom vid covid-19. Information om undersökningsmetoder som används vid diagnostisering gås igenom samt hur läkemedel kan påverka röst, tal och sväljning.

 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarium

Kursvärderingar och kursanalyser

Kontakter

Profile image

Ulrika Nygren

Universitetsadjunkt, Adj
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-09-05