För studenter på kursen Medicin 5: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin, 4,5 hp kurskod 2LG111

Kursen består av tre moment, Geriatrik, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin

Kursplan

Information om kursen

Geriatrik, 1.5 hp

Biologiskt och kognitivt åldrande, begreppet skörhet (tillstånd med nedsatt reservkapacitet i multipla fysiologiska system som medför risk för funktionshinder och sjuklighet) och munhälsa hos äldre

Demenssjukdomar och konfusionstillstånd; epidemiologi, symptom och behandling inklusive förekommande läkemedel

Begreppet sarkopeni, sjukdomsrelaterad undernäring hos äldre och grundläggande mätmetoder för nutritionsstatus


 

Neurologi, 1.5 hp

Neurologisk symtomlära och klinisk neurologisk undersökning; diagnostik och behandling inklusive förekommande läkemedel

De motoriska och sensoriska systemen; perifera pareser

Stroke; skallskador

Huvudvärk, yrsel och smärtbehandling

Polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom, muskelsjukdomar; klinisk neurofysiologi

Multipel skleros; amyotrofisk lateralskleros; ryggmärgssjukdomar; epilepsi

Parkinsons sjukdom och "movement disorders"; hjärntumörer


 

Rehabiliteringsmedicin, 1.5 hp

Översikt av rehabiliteringsmedicinska begrepp och arbetsprinciper

Hjärnans plasticitet och hjärnskaderehabilitering

Kulturella faktorers betydelse för synen på sjukdom, behandling och rehabilitering


 

Undervisningen ges i form av föreläsningar

Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
+46852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-05-23