För studenter på kursen Professionell utveckling 3 kurskod 2LG104

Kursen omfattar barnobservationer av ett och samma barn i barnets hemmiljö, med fokus på barnets utveckling avseende språk och kommunikation, samt samspel med sin omgivning.

Kursplan

Information om kursen

Kursen rymmer även verksamhetsintegrerat lärande, med fokus på bemötande och professionellt förhållningssätt. Detta sker genom observationer och intervjuer i logopedisk klinisk verksamhet, samt genom interaktivt lärande, reflektioner och diskussioner i mindre grupp. Slutligen omfattar kursen även information från studenthälsan gällande studenters eget vaccinationsskydd inför kommande verksamhetsförlagd utbildning i hälso- och sjukvård.

Seminarier

Kursen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat. 

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Anna Eva Hallin

Biträdande lektor

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör